Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Je wordt tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als je een Nederlandstalig diploma secundair of hoger onderwijs kan voorleggen.
Indien je dat diploma niet kan voorleggen, moet je een aanvraag tot toelating doen via Admissions waarbij moet bewezen worden dat je ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • bewijzen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met succes in het Nederlands hebt afgelegd;
 • of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebt afgelegd binnen één academiejaar;
 • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands, zie mogelijke taaltesten hieronder; 

Voor sommige opleidingen kan de instelling een hoger taalniveau eisen, dat wordt vastgelegd in de programmagids.

Voor de anderstalige opleidingen of opleidingsonderdelen worden de taalvereisten bepaald in de onderwijsregeling van de opleiding zoals vermeld in de programmagids.

 

VEREISTE TAALNIVEAUS

Vereist behaald taalniveau voor Bacheloropleidingen:

 • ITNA
 • CNaVT Educatief Startbekwaam
 • NT2 Vantage 2 (3.2)

Vereist behaald taalniveau voor Graduaatsopleidingen:

 • Idem bacheloropleidingen
  Of
 • Plaatsingstoets ITNA niveau 4
 • CNaVT Maatschappelijk Formeel
 • NT2 Treshold 4 (2.4)