Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Je wordt tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als je aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • bewijzen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebt afgelegd binnen één academiejaar;
  • geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat volgens de Nederlandse Taalunie een niveau 5 biedt voor toelating tot het hoger onderwijs (vb. Educatief Startbekwaam, ITNA test, toegang tot CVO richtgraad 4);
  • een certificaat voorleggen van een opleiding Nederlands die door de hogeschool als gelijkwaardig beschouwd wordt met de voorgaande;
  • op een andere manier afdoende aantonen over een voldoende taalbeheersing te beschikken.

Voor sommige opleidingen kan de instelling een hoger taalniveau eisen, dat wordt vastgelegd in de programmagids.

Voor de anderstalige opleidingen of opleidingsonderdelen worden de taalvereisten bepaald in de onderwijsregeling van de opleiding zoals vermeld in de programmagids.

Voor internationale studenten gebeurt de evaluatie of aan de taalvoorwaarden is voldaan door het Admissions team.