Overslaan en naar de inhoud gaan

17 FEB - 8 JUN 2020 Van Wens naar ver-wachting
Navorming

U bent hier

Statusbericht

Onderstaand formulier heeft zijn maximaal aantal inschrijvingen behaald.

Van wens naar ver-wachting

Ref.: NAV-RP-LEU-2020-006

Gedurende 6 vormingsdagen wordt er gewerkt rond de psycho sociale aspecten van kinderwens, zwangerschap en ouderschap met de focus op de beleving in de preconceptionele, prenatale, natale en postpartale periode.  Na deze 6 dagen wordt er nog een terugkommoment voorzien.

Dit is een samenwerking tussen UCLL, UZLeuven en Fara.

doelgroep

Alle professionals die vrouwen en/of koppels begeleiden in deze periode van het leven.

In het bijzonder: vroedvrouwen, psychologen, therapeuten, (huis)artsen ... met minimum één jaar relevante praktijkervaring.

kostprijs

Voor de volledige opleiding: 665 euro. Inschrijving voor aparte lesdag(en): 95 euro per dag. 

praktische informatie

Deze opleiding kan in zijn geheel gevolgd worden of aparte lesdagen:

  • Iedereen neemt deel aan dag 1, tenzij ooit eerder gevolgd.
    Hier wordt de basis meegegeven voor counseling, dat later in elke vormingsdag zal terugkomen.
  • Je kan de hele reeks volgen of één of meerdere thema's kiezen naargelang je persoonlijke voorkeur.

Data: 17 februari 2020, 3 en 16  maart 2020, 2 en 27 april 2020, 14 mei 2020 en 8 juni 2020 
Uren: telkens van 9 u tot 16u30
Locatie: UC Leuven-Limburg, campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven

CONTACT

PROGRAMMA

DAG 1  Algemene introductie in de thema’s en het concept counseling
We lichten het belang en opzet van deze navorming toe en nemen je mee in ons enthousiasme om je te verdiepen. De range van thema's gaande van 'wens naar ver-wachting' vanuit belevingsperspectief, raken we alvast even aan. We beginnen bij kinderwens en de normaal evolutieve zwangerschap. Fertiliteit, ongeplande zwangerschap, prenatale diagnostiek, perinataal verlies en kwetsbaar ouderschap sluiten daarop aan. We leggen de fundamenten van het concept 'counseling' en jouw rol als counselor. Daarop bouwen we voort vanuit je eigen ervaringen.  

DAG 2  Ruimte voor het onverwachte  –  ongeplande zwangerschap
We maken ruimte voor het onverwachte: we reflecteren over hoe het onverwachte zich aandient in de context van kinderwens en hoe je er zelf mee omgaat, door welke ‘bril’ jij kijkt. We leggen de link naar het thema - ongeplande zwangerschap (hoe het onverwachte soms komt kijken voor onze patiënten/cliënten). Verder staan we stil bij hoe wij hen kunnen begeleiden in de keuzes die zij moeten maken en bieden we praktische handvatten voor counseling. Dit laatste gaan we ook concreet oefenen aan de hand van casussen. Mevrouw G. Geeraerts Psycholoog bij LUNA, een abortuscentrum, komt deze dag aanvullen vanuit haar ervaringen.

DAG 3  Ruimte voor het onverwachte  –  subfertiliteit
We maken ruimte voor het onverwachte: we reflecteren over hoe het onverwachte zich aandient in de context van (onvervulde) kinderwens en hoe je er zelf mee omgaat, door welke ‘bril’ jij kijkt. We vertalen dit op deze dag naar het thema subfertiliteit en hoe het onverwachte kan meespelen in het zwanger worden voor onze patiënten/cliënten. We staan stil bij hoe wij hen kunnen begeleiden in de keuzes die zij kunnen maken en we bieden praktische handvatten voor counseling. Dit laatste gaan we ook concreet oefenen aan de hand van casussen. Prof. dr. C. Meuleman, fertiliteitsarts Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum gespecialiseerd in endometriose, komt het luik rond subfertiliteit toelichten.

DAG 4  Ruimte voor het onverwachte  – prenatale screening en diagnostiek
We blijven kijken door de bril van ruimte voor het onverwachte. We verdiepen ons in de thema’s prenatale screening en diagnostiek. We staan zowel stil bij de medische als de psycho-sociale aspecten. We rafelen de keuzes waar onze patiënten/cliënten voor staan uit elkaar en geven aandachtspunten mee voor de begeleiding van zulk beslissingsproces. Ook hier oefenen we met concrete casussen. Prof. Dr. L. De Catte, gynaecoloog gespecialiseerd in invasieve prenatale diagnose, heeft het over de medische aspecten en de evoluties in de prenatale diagnostiek.

DAG 5  Als het anders loopt dan verwacht: rouw en verlies
Op deze dag staan we stil bij ‘als het anders loopt dan verwacht…’: als het gedroomde kind niet komt of als men te maken krijgt met een verlieservaring. De begeleiding van miskraam, doodgeboorte, zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose, abortus, subfertiliteit, ongewilde kinderloosheid en perinatale sterfte komt aan bod. We geven daarnaast ook aandacht aan wat dit doet met jou als hulpverlener en hoe je de emotionele impact van deze begeleidingen kan dragen.
De verenigingen 'Met lege handen', 'Donorfamilies' en de Downstichting komen deze dag verrijken met getuigenissen.

DAG 6  Bijzondere uitdagingen in de postpartum periode
We staan op deze dag stil bij het bijzondere proces van transitie naar ouderschap. Hierbij komen de thema’s borstvoeding, postpartumpathologie (baby blues, depressie, psychose) en ‘goed genoeg’ ouderschap aan bod.  We willen aandacht vestigen op eerste signalen van broos of kwetsbaar ouderschap en tonen hoe je deze als hulpverlener kan onderkennen. Vervolgens zoemen we in op hoe je prille ouders concreet kan ondersteunen in deze postpartum periode.  Prof. Dr. T. Hompes, perinataal psychiater, zal o.a. de psychopathologie en psychopharmaca in de postpartum periode bekijken en verduidelijken.

DAG 7  Intervisiedag - Balanceren in de praktijk
Aan de hand van een terugblik op voorgaande thema's gaan we concreet aan de slag met eigen praktijkervaringen. We oefenen inleving en vaardigheden a.h.v. casuïstiekbespreking van ouders waarmee jij werkt. Afgestemd op de noden van de groep, zoemen we in op een aantal situaties die als moeilijk ervaren worden. En wat het met jou doet als zorgverlener. Er is zowel ruimte voor vragen en twijfels, als voor succesverhalen.

Meer informatie over de opleiders naast de gastsprekers

Sindy Helsen is klinisch psycholoog, systeem- en contextueel therapeut. Ze is stafmedewerker bij Fara, een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes (www.fara.be). Daar is ze inhoudelijk verantwoordelijk voor het domein van prenatale diagnose en het project Zin-Zoekers in de hulpverlening. Ze is ook zelfstandig therapeut in een privé-praktijk (www.deflint.be), RuimteMaker voor verlies en rouw in therapie en co-auteur van het Fara-boek ‘Mag ik u proficiat wensen?’. 

Katleen Alen is maatschappelijk werker-criminoloog en systeemtherapeut. Ze is stafmedewerker bij Fara, een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes (www.fara.be). Daar is ze inhoudelijk verantwoordelijk voor de thema’s ongeplande zwangerschap, abortusverwerking en kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking. Ze is ook zelfstandig therapeut in een privé-praktijk (www.vuurvlinder.be), RuimteMaker voor verlies en rouw in therapie en co-auteur van de Fara-boeken ‘Mag ik u proficiat wensen?’ en ’17 en zwanger’.

Uschi Van den Broeck is klinisch psycholoog en familietherapeut. Zij behaalde haar doctoraat in de Biomedische wetenschappen en deed onderzoek naar psychologische aspecten en beslissingsprocessen van koppels bij geassisteerde voortplanting. Zij werkt als psycholoog op de dienst Verloskunde van het UZ Leuven en het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum. Ze specialiseert zich enerzijds in de reproductieve psychologie – waarbij ze fertiliteitspatiënten – en koppels begeleidt voor- tijdens en na hun fertiliteitstraject en daarnaast wetenschappelijk onderzoek verricht. Zij is voormalige coördinator van de “Special Interest Group of Psychology and Counselling” van de “European Society for Human Reproduction and Embryology (www.eshre.eu) en was actief betrokken bij de ontwikkeling van de “Guidelines for Psychosocial Care” in de reproductieve geneeskunde. Anderzijds begeleidt ze vrouwen en hun partners tijdens hun verblijf op de maternele intensieve afdeling (MIC), het verloskwartier en de materniteit. Hierdoor heeft ze veel ervaring opgebouwd in het omgaan met verlieservaringen in de perinatale periode en wanneer een zwangerschap of bevalling anders loopt dan verwacht.

Getuigenissen

Ik vond het aangenaam dat de groep niet te groot was zodat er voldoende ruimte en een 'veilige' omgeving gecreëerd kon worden om persoonlijke ervaringen uit te wisselen.

Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor de manier waarop de presentaties werden opgebouwd en overgebracht aan het publiek.

“Van wens naar verwachting” werd “van verwachting naar wens”

Met open verwachtingen schreef ik me samen met een collega in voor deze opleiding. Het is een erg intense 5-daagse die je doet meedenken en -voelen tot op het bot. Je wordt er gestimuleerd om samen met de andere cursisten te denken, begrijpen, voelen én struikelen over verschillende thema’s rond zwangerschapswens, zwangerschap en zwangerschaps- / ouderschapsverlies. Een aangename mix van lezingen van gastsprekers, interactieve oefenmomenten en stilstaan bij het inhoudelijke. Kortom; een erg wenselijke aanvulling op het werk in de dagelijkse praktijk,.. ook als psycholoog!

Ik heb er inhoudelijk veel van opgestoken. Het was een thema dat ik nog niet vaak aan bod heb zien komen, laat staan zo uitgebreid. De sprekers waren allemaal erg interessant .

Ik heb veel dingen bijgeleerd die ik zeker ga toepassen op het werkveld. Langs de andere kant ben ik mezelf een paar keer serieus tegengekomen. Er worden thema's behandeld en dingen gezegd die heel herkenbaar zijn. Ik ervaarde dit als positief en ik heb het gevoel dat ik gegroeid ben, als vroedvrouw maar ook zeker als persoon.

Ik hoop dat jullie deze opleiding kunnen blijven organiseren zodat er nog veel collega's deze fijne ervaring kunnen meemaken.

Vanaf minimum 12 inschrijvingen gaat de vorming door.
Uiterste datum inschrijving: 9 februari 2020

 

Formulier Van wens naar ver-wachting

Analytisch nummer: 
5108001000