Overslaan en naar de inhoud gaan

28 NOV 2018 - 4 FEB 2019 Farmacologie voor vroedvrouwen
Navorming

U bent hier

Het eerste luik omvant een zelfstudiepakket bestaande uit een cursus met een handboek. Dit zelfstudiepakket dient doorgenomen te worden voor de start van de lessen (op 19 november). Tijdens de lessen wordt er verder gewerkt op de inhouden van het zelfstudiepakket.
Tijdens de lessen gaat er veel aandacht uit naar casuïstiek omtrent verantwoord farmacologisch advies geven. Daarnaast wordt er gevraagd om een wetenschappelijk artikel omtrent farmacologie op te zoeken en voor te stellen aan de andere deelnemers.
In juni wordt deze module afgesloten met een schriftelijk, gesloten boek examen, van zowel de inhouden van het zelfstudiepakket als de lesinhouden.

Het zelfstudiepakket omvat inhouden omtrent

  • Algmene farmacologie en farmacologische werking van een geneesmiddel
  • Teratologie
  • Toxicologie
  • Maken van een geneesmiddelenvoorschrift


Te volgen lessen met inhouden omtrent

  • Therapeutische effecten en bijwerkingen van bepaalde klassen
  • Specifieke aandacht voor medicatie die een vroedvrouw mag voorschrijven
  • Maken van een voorschrift en geven van verantwoord farmacologisch advies
  • Medicatie en borstvoeding

Het eindpunt wordt samengesteld op basis van het resultaat van

  • Presentatie van wetenschappelijk artikel (februari) – weging 10%
  • Schriftelijk, gesloten boek examen (juni) – weging 90%