Overslaan en naar de inhoud gaan

APR-JUN 2020 Proefdierkunde
Navorming

U bent hier

Proefdierkunde

Deze bijscholing is gericht op het zorgvuldig en verantwoord gebruik van proefdieren in het biomedisch onderzoek, overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving.

Doelgroep: Bachelors in de biomedische laboratoriumtechnologie

 

Inhoud:

Personen die actief meewerken aan op dieren uitgevoerde proeven moeten volgens het KB van 13-9-2004, met aanpassing op 29-5-2013, een opleiding met toetsing van de kennis hebben gevolgd die ten minste 40 uur studie omvat waarbij de volgende thema's aan bod komen:

- Noties van biologie, fysiologie en ethologie van de verschillende soorten proefdieren

- Soorten, rassen en stammen van proefdieren

- Technieken voor het vervoeren, manipuleren en immobiliseren van dieren

- Technieken, methodologie en procedures die in de verschillende fasen van de dierproeven moeten worden gevolgd

- Controle op de biologische parameters en op de validatie van de proeven

- Principes en methoden met betrekking tot de plaatselijke en volledige verdoving

- Basisprincipes van de heelkunde en de steriliteit bij heelkundige operaties

- Principes en methoden met betrekking tot euthanasie

- Dierenwelzijn, studie van de behoeften en evaluatie van de graad van stress, pijn, angst en onbehagen bij proefdieren

- Controle op en verrijking van de omgeving

- Controle op en identificatie van de belangrijkste ziekten bij proefdieren

- Reglementering betreffende dierproeven: in België geldende wetgeving, ethische principes inzake het gebruik van dieren in proeven

- Ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven

- Controle op en beheersing van de risico's: veiligheid van het personeel, zoönose, allergieën, afvalbeheer.

 

Na de opleiding is er een schriftelijk examen. Een tweede examenkans wordt georganiseerd in de tweede examenperiode (augustus-september). Als de student slaagt voor het examen en deelgenomen heeft aan de practica, ontvangt de cursist een getuigschrift proefdierkunde voor laboratoriumtechnologen categorie B, conform het KB. Dat getuigschrift is erkend door de FOD Volksgezondheid, Dienst Dierenwelzijn en CITES en leidt tot het getuigschrift of diploma van "Proefdierkunde voor biotechniekers Categorie B". Met dat attest zijn werknemers van het niveau bachelor geregulariseerd die tijdens hun werk proefdieren manipuleren.

 

The Belgian Council of Laboratory Animal Science (BCLAS, http://www.bclas.be/(link is external)) organizes courses in accordance with the directives of the Belgian and European legislation which are based on the FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations, http://www.felasa.org(link is external)) recommendations. FELASA has drawn up a series of recommendations on the knowledge and experience which should be acquired by those who work with laboratory animals or supervise them, in order to achieve a higher level of uniformity in Europe concerning the education and training.

Programma voor 2019-2020: nog niet gekend

De navorming wordt gegeven vanaf april 2020 tot juni 2020 gedurende 6 weken. De volledige navorming omvat 40 uren theorie/praktijk.

De theorie wordt gegeven op UC Leuven, campus Gasthuisberg. De practica vinden plaats in het Rega Instituut en het Animalium (De Croylaan 34, Heverlee)

 

 

KOSTPRIJS

 

De kostprijs van deze permanente vorming bedraagt 300 euro per persoon inclusief examengeld, exclusief catering. De cursus is beschikbaar in Alpha Copy (Tiensestraat 89-91, 3000 Leuven). Je inschrijving is definitief na invullen van het formulier en na betaling van de factuur.

The course fee amounts 300 euro per person and includes the exam fee.​

Upon completion of the registration form and after payment of the course fee, the enrollment is definitive.

praktische informatie

examen/examination

Na de opleiding vindt het examen (schriftelijk) plaats. Een tweede examenkans wordt georganiseerd in de tweede examenperiode (augustus-september). Indien de student slaagt voor het examen en deelgenomen heeft aan de drie practica, ontvangt de cursist een getuigschrift proefdierkunde voor laboratoriumtechnologen-categorie B, conform het KB van 13-09-04. Dit getuigschrift is erkend door de federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, afdeling Dierenwelzijn en stelt u als medewerker van een dienst of instelling die werkt met proefdieren in regel met de huidige wetgeving.

After the course, a written exam is organized.  A second exam chance is organized during the second examination period (August-September). Upon successful completion of the exam and participation of all three workshops, the student receives a certificate 'Laboratory animal science for biotechnicians Category B’ recognized by the competent government service. The exam is scheduled on April 1st 2019, at 14.30 h in auditorium 005.

For more information about the course you may contact vicky.depreter@ucll.be(link sends e-mail)

Additional administrative information can be obtained at health.innovation@ucll.be