Overslaan en naar de inhoud gaan

Mondzorg

Een slechte mondgezondheid kan vele nadelige gevolgen hebben: problemen met eten en drinken, infecties op afstand zoals pneumonieën, een slechte adem met als mogelijk gevolg dat men terechtkomt in een sociaal isolement, onbegrepen gedragsproblemen en vermindering van de kwaliteit van leven. Word jij als verpleegkundige geconfronteerd met een slechte mondverzorging van patiënten? Vind jij dat mondverzorging een integraal onderdeel dient te zijn van het zorgplan van de patiënt? Vind jij dat professionele mondzorg een vast onderdeel in het multidisciplinair overleg dient te zijn? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

doelgroep

Bachelors in de verpleegkunde met ruime interesse in mondgezondheid en mondzorg.

kostprijs

Volledige lesdag: 65 euro (exclusief catering)

Per lesnamiddag van 4 uur: 40 euro

De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof, dan moet je wel mininmum 32 uren opleiding volgen. Opleidingscheques worden aanvaard, als je voldoet aan de voorwaarden (zie www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml(link is external))

praktische informatie

De navorming wordt samen georganiseerd met de nieuwe bacheloropleiding in de mondzorg. Enkele opleidingsonderdelen van de basisopleiding kunnen aparte gevolgd worden.

De volledige navorming omhelst 40 uren theorie/praktijk. De theorie wordt digitaal aangeboden, je kan dus van thuis of vanop het werk de lessen volgen en de opdrachten maken.

Voor de praktijk kom je naar de UCLL, campus Gasthuisberg, Herestraat 49, te leuven en dit op:

- dinsdag 29/05/2018 van 10 tot 12 en van 12.45 tot 14.45 uur

- dinsdag 05/06/2018 van 10 tot 12 en van 12.45 tot 14.45 uur

evaluatie gebeurt met een eigen aangebrachte casus implementeer je hetgeen je geleerd hebt en presenteer je dit voor de UCLL-lector.

 

inhoud

De volgende topics worden belicht:

- Mondzorg bij kwetsbare doelgroepen

- De mondholte: normale ontwikkeling en anatomie van mond en tanden; het verouderingsproces van de mond; speeksel

- Afwijkingen en aandoeningen en hun medische behandeling ( inclusief pijnbeheer):

  • Ontwikkelingsstoornissen (o.a. afwijkende mondgewoonten)
  • Cariës (etiologie, pathogenese, microbiologie, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Parodontale aandoeningen (gingivitis, parodontitis, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Erosie en tandslijtage (etiologie, pathogenese, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Trauma (types, gevolgen, eerste hulp)
  • Hyper- en hyposialie
  • Verband tussen algemene gezondheid & mondgezonheid; tussen medicatie en mondgezondheid
  • Vervanging van afwezige tanden door middel van vaste en/of uitneembare prothetiek en/of implantaten

- Preventie: mondhygiëne (rationale, frequentie, mechanische plaqueverwijdering, chemische plaquebestrijding); voeding (mondgezonde voeding, praktische richtlijnen); fluoride (cariëspreventief vermogen van fluoride, toepassingsvormen, fluoride-advies, toxiciteit); hulp bij mondhygiëne bij zorgafhankelijke personen; preventieve zorg in het tandartskabinet (professionele reiniging, fluoride-applicatie, sealants)

- Organisatie van  de mondzorg voor kwetsbare groepen: samenwerking van de  verschillende disciplines; doorverwijzing en communicatie; tandheelkunde en sociale zekerheid

- Bijzondere aandachtsgroepen en mondzorg: personen met beperkingen; kwetsbare ouderen; oncologische patiënt; patiënten in de palliatieve zorg

Contactpersonen:

Voor inhoudelijke vragen contacteer Katrien Vekemans, katrien.vekemans@ucll.be(link sends e-mail) , verantwoordelijke voor deze navorming.

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL(link is external) hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden. Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.