Overslaan en naar de inhoud gaan

JAN-MEI 2020 Mentorschap, regio Vlaams-Brabant
Navorming

U bent hier

Mentorschap, regio Vlaams-Brabant

Ben jij een verpleegkundige of vroedvrouw die bereid is stagiairs te begeleiden in hun professionele ontwikkeling? Of ben jij een werkgever die stages organiseert voor studenten verpleegkunde? Dan is deze mentoropleiding – erkend voor doelgroepvermindering voor mentoren - wellicht iets voor jou.

Doelgroep

Verpleegkundigen (gegradueerde, bachelor of master) of vroedvrouwen die de rol van mentor wensen op te nemen binnen hun instelling.
Werkgevers die stages organiseren voor leerlingen Verzorging en studenten Verpleegkunde of Vroedkunde.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld: 320 euro, cursusmateriaal inbegrepen

De opleiding komt in aanmerking voor betaald Vlaams opleidingsverlof. Er kan betaald worden met opleidingscheques als je voldoet aan de voorwaarden (zie www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml(link is external)).

Praktische informatie

De opleiding omvat 32 contacturen verspreid over 4 lesdagen. De opleiding wordt gegeven door de stagebegeleiders van UC Leuven-Limburg. Er worden verschillende werkmethoden gebruikt om de kennis en vaardigheden aan te leren.

Het aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20. De opleiding kan georganiseerd worden in de eigen zorgregio.

Na het doorlopen van de volledige opleiding ontvangt de deelnemer een attest van deelname.

De opleiding wordt georganiseerd van januari tot mei 2020.

Deze opleiding kan ook op maat worden aangeboden.

Contactpersoon: Hilde Rombauts, hilde.rombauts@ucll.be(link sends e-mail), verantwoordelijke voor de opleiding

programma

Dag 1: Identiteit van de mentor

 • Context van mentorschap
 • Stagebegeleiding in een breder perspectief
 • Communicatie als bouwsteen in de mentorrelatie
 • Basisprincipes in communicatie

Dag 2: Mentorschap in de praktijk

 • Juridische aspecten in mentorschap
 • Basisvoorwaarden om te leren
 • Begeleidings- en coachingsvaardigheden
 • Constructieve feedback  mondeling en schriftelijk

Dag 3: Eigen krachten in mentorschap

 • Generaties: eigen-aardigheden in motivatie en leren
 • De huidige opleiding verpleegkunde 
 • Wat is ‘leren’ & hoe leer ik?
 • Ik als mentor: competentieprofiel van de mentor, eigen krachten en valkuilen, focus op het ontwikkelen van competenties
 • Instructies geven
 • Vorderingen opvolgen- bijsturen- evalueren
 • Introductie opstellen opleidingsplan

Dag 4: Eigen krachten in mentorschap

 • Persoonlijk mentorschap: eigen krachten en uitdagingen
 • Deontologie van de mentor
 • Plaats en rol van de mentor in het team
 • Opstellen opleidingsplan

 

 

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar gelezen te hebben en te aanvaarden https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden. Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.