Overslaan en naar de inhoud gaan


Het belang van klinisch redeneren in ons dagelijks verpleegkundig handelen is niet te onderschatten. In een zorgcontext die steeds complexer en technologischer wordt, komen patiënten met multipathologie en polyfarmacie steeds vaker voor.

Als verpleegkundige wordt er meer dan ooit beroep gedaan op ons klinisch redeneervermogen . Onze ex-pertise, die een grondige kennis van anatomie, fysiologie en pathologie combineert met technische skills en krachtige communicatieve vaardigheden, vraagt een attitude van levenslang leren om de verwachte kwaliteit van zorgen te kunnen blijven bieden.

Deze klinisch redeneervaardigheden mogen we dan ook niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het proces van snel en accuraat een situatie inschatten, de juiste informatie verzamelen en observaties doen, tot de juiste conclusie komen en met de juiste doelen in het achterhoofd de juiste acties ondernemen, moeten we bewust blijven trainen en verdiepen. De kritische kijk op het eigen verpleegkundig handelen en de zorg steeds toedienen vanuit de ‘waarom’ vraag zijn essentiële voorwaarden om tot kwaliteitsvolle zorg op maat te komen.

In 2017 organiseerden de Hogeschool PXL en de Hogeschool UC Leuven-Limburg, in samenwerking met het LPZO en het LPWO, 2 studiedagen over klinisch redeneren voor verpleegkundigen. Het doel was toen de bewustmaking omtrent het belang van klinisch redeneren te versterken.
We willen nog een stap verdergaan en het proces van klinisch redeneren, vanuit een wetenschappelijke achtergrond, toelichten en inoefenen.

De studiedag omvat 2 delen: in de voormiddag wordt het proces van klinisch redeneren stap voor stap be-sproken. In de namiddag wordt aan de hand van een casus het proces toegepast en ingeoefend.
Om de studiedag zo praktijkgericht mogelijk te maken werd de keuze gemaakt om casussen te bespreken uit volgende domeinen:
PXL: thuiszorg, heelkundige zorg, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg en pediatrische zorg
UCLL: intensieve zorgen, heelkundige zorg, inwendige zorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg

Elke deelnemer kiest bij de inschrijving een datum en duidt een domein aan. De plaatsen per domein zijn beperkt.