Overslaan en naar de inhoud gaan

SEP-OKT 2019 Stagementor voor verpleegkunde, vroedkunde en paramedici
Navorming

U bent hier

Deze opleiding richt zich naar verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici die de functie van mentor willen waarnemen en de bereidheid  tonen om stagiaires verpleegkunde/vroedkunde/ergotherapie/ kinesitherapie/…  te begeleiden in hun groei naar professionele identiteit.     
De onderwerpen die in de opleiding  aan bod komen worden aan de praktijk getoetst, gevoed  met ervaringsuitwisseling en via concrete casuïstiek ingeoefend.

De opleiding  is een samenwerkingsverband  tussen de Hogescholen PXL en UCLL en kent zijn ontstaan vanuit de Projectgroep Stagementoraat Limburg.