Overslaan en naar de inhoud gaan

Sessie 1 - startdag

Mentoren zijn het centrale rolmodel voor de studenten en zijn essentieel voor het leren van de studenten.
Dit veronderstelt dat je ook wenst stil te staan bij je eigen functioneren.
In deze eerste opleidingsdag ligt de focus op de identiteit van de mentor. Wie ben ik als mentor?
Wat zijn mijn eigen kwaliteiten en uitdagingen in het uitdragen van deze rol? Wie heb ik nodig om deze rol optimaal te kunnen realiseren?
 

Sessie 2 (halve lesdag) - optimaal leerklimaat

Streven naar een krachtige leeromgeving, wat zijn hierin belangrijke kenmerken? Hoe kan ik als mentor deze leeromgeving mee vorm geven? Het start alvast met een gestructureerde introductie. Het is belangrijk dat een afdeling voorbereid is op de komst van een student.
 

Sessie 3 - Feedbacktraining

Mentorschap vraagt om op een correcte wijze feedback weer te geven. In deze sessie wordt het geven van feedback vanuit theoretisch als praktisch oogpunt benaderd.
 

Sessie 4 - evalueren & slotnamiddag/intervisie

In het eerste deel van deze sessie staat het concept evalueren centraal.
Elke stage eindigt met een evaluatie waarbij de student een beoordeling krijgt over de te behalen rollen/competenties. Hoe kan ik als mentor bijdragen tot het vastleggen van een juist eindresultaat? Wat is het belang van schriftelijke rapportage hierin.
In de namiddag sluit men af met een reflectie. Wat neem ik mee uit deze opleiding naar mijn eigen werkterrein? Vertrekkende vanuit concrete praktijksituaties staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling als mentor opnieuw centraal.