Overslaan en naar de inhoud gaan

De PXL en de UCLL organiseren reeds vanaf 2003 opleidingen voor de functie van stage-mentor binnen de zorgsector. Aanvankelijk richtten zij zich naar de verpleegkundigen in de algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg.
Deze expertise laat beide instellingen toe een degelijke opleiding te organiseren en aan te bieden voor zorgkundigen die de functie van mentor willen waarnemen en de bereidheid  tonen om  stagiaires te begeleiden in hun groei naar professionele identiteit. 
De onderwerpen die in de opleiding  aan bod komen worden toegelicht, aan uw praktijk getoetst, gevoed  met ervaringsuitwisseling en via concrete oefeningen ingeoefend.

De opleiding  is een samenwerkingsverband  tussen de Hogeschool PXL en University College Leuven Limburg. 
De opleiding  is een initiatief  vanuit de Projectgroep Stage-mentoraat Limburg.