Overslaan en naar de inhoud gaan

Stagementor zorgkundigen WZC
Navorming

U bent hier

Inhoud opleiding

Naast de functie als zorgkundige tracht men in de eerste sessie sterk de mentor- zorgkundige als persoon centraal te stellen. Om als zorgkundige binnen een team de rol van mentor op te nemen is het belangrijk eigen persoonlijke sterktes en aandachtspunten beter te leren begrijpen.  Een mentor vertrekt vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen ervaringen. Mentorschap vraagt zelfinzicht. Welke kwaliteiten/profiel heeft een mentor-zorgkundige nodig? Wat zijn jouw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen? Tijdens deze start-dag van de opleiding wordt dit thema behandeld door middel van ervaringsgericht leren en met behulp van groepswerk en reflectie. 

De tweede sessie van de opleiding behandelt de theorie van begeleidingsmethodieken. Naast het inzien van het belang van een degelijke introductie wordt ook aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden om de stagiair zorgkundige te begeleiden tijdens het leerproces. Er wordt gewerkt met concrete situatieschetsen om de concretisering van de begeleiding voor de mentor-zorgkundige duidelijk te maken. 

Gezien het mentorschap de vaardigheid in “ het geven en krijgen van mondelinge en schriftelijke feedback” vraagt,  wordt dit in twee sessies zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt benaderd. In deze sessies wordt de mentor-zorgkundige  geïnstrueerd  omtrent het geven van feedback aan de student zorgkundige.

Reële situaties  komen aan bod door het werken met simulanten.

De laatste lesdag maken de cursisten kennis omtrent de methodiek van het evalueren van studenten zorgkunde waarbij het belang van eigen inbreng als mentor van dezelfde discipline wordt besproken. In de namiddag wordt het geheel afgesloten met een intervisie. Vertrekkende vanuit concrete praktijksituaties staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling als mentor voor student zorgkundige  opnieuw centraal. 

Na het doorlopen van de opleiding kan de cursist mentor zorgkundige zijn opdracht als mentor opnemen op basis van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes geleerd vanuit de verschillende sessies. De deelnemer is zich bewust van het eigen beroepsprofiel en de afbakening daarvan.