Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondheid

U bent hier

In de hulp-, en dienstverlening is er het voorbije decennium een beweging aan de gang die sterk inzet op meet- en maakbaarheid. Concreet wordt dit zichtbaar in een toename van administratie, procedures, digitalisering. Economische waarden zoals efficiëntie, effectiviteit, ondernemerschap, winst, concurrentie, disciplinering lijken de bovenhand te krijgen. Staan deze waarden haaks op relationeel werken? Hoe maken we in de huidige hulp- en dienstverleningscontext nog ruimte voor het niet of anders meetbare? 

Het centrale thema van de studiedag is de vraag naar het mens- en maatschappijbeeld waaruit de hulp- en dienstverlening vandaag vertrekt. De studiedag wil een lans breken voor een relationeel-ethische visie op hulp- en dienstverlening. Hoe wordt een dialoog mogelijk tussen de idee dat mens en samenleving objectieve meetbare dingen zijn, en de idee dat beide kwetsbare, open evoluerende en complex relationele netwerken zijn?

Via lezingen, debat en workshops gaan we met het publiek in dialoog over de noodzakelijkheid en uitdagingen van relationeel werken ruimer opgevat dan op micro-niveau. Keuzes in de hulp- en dienstverlening vanuit een mens- en maatschappijbeeld vergen ook noodzakelijke transities op meso- en macroniveau. Zowel theoretici als practici krijgen het woord.