Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondheid

U bent hier

09u00: Aankomst deelnemers

09u30: Inleiding
: Anne Groenen – Joke Lemiengre

09u40: Rob Devos  Andere tijden, andere hulpverlening

Rob Devos bespreekt de paradigmaverandering in de hedendaagse hulpverlening: van caritas, over de naoorlogse welvaartsstaat naar het actuele neoliberalisme.We merken een verzakelijking en vandaag zelfs een toenemende verharding in het beleid t.a.v. hulpbehoevenden.
Prof. dr. Em. Rob Devos (Professor Emeritus Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Universiteit Leuven). Hij doceerde cultuurfilosofie, ethiek en hedendaagse politieke theorieën te Leuven. Hij publiceerde over politieke vertegenwoordiging, maatschappelijke uitsluiting en over ‘waarheid spreken’ in hulpverlening.

10u20: Henk Vandaele It’s all about relations

Henk Vandaele getuigt hoe hij vanuit zijn opdracht als ondersteuner van zorgorganisaties en als lector aan de opleiding sociaal werk, vanuit een filosofie van de relatie, zoekt naar een alternatief voor de verzakelijking in hulp- en dienstverlening.
Dr. Henk Vandaele (Verpleegkundige en filosoof. Lector filosofie en ethiek VIVES Hogeschool studiegebied Verpleegkunde Vroedkunde en Sociaal-agogisch werk, Hoofdredacteur De Uil van Minerva, Gastdocent ethiek KULeuven Campus Brugge, Zorgethicus zorgnetwerk VZW Triangel)


11u00: Koffiepauze

11u20: Lieven Verlinde  Van Hoopverlening naar Overbruggen, een belangrijke stap in het realiseren van menselijke relaties als uitgangspunt voor duurzame armoedebestrijding en het realiseren van de sociale grondrechten

Lieven Verlinde, adjunct-coördinator buurtwerk ’t Lampeke

12u00: Panelgesprek met de drie sprekers olv Mia Claes

Mia Claes  is docent en coördinator van het Postgraduaat Sociaal Netwerker en Postgraduaat Bemiddeling, Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus Sociale School.
 

12u45: Middagpauze

13u30: Workshop* ronde 1

14u30: Koffiepauze

14u45: Workshop* ronde 2

15u45: Einde

 

*Kies bij inschrijving 3 van de 6 workshops (zie Workshops) in functie van je voorkeur.