Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondheid

U bent hier

09u30-10u00:  Ontvangst 

10u00-10u15: Welkomstwoord

10u15-11u00:  Medicamenteuze behandeling van  dementie door dr. Soors, neuroloog Jessa Ziekenhuis.  

11u00-11u20Jongdementie in Vlaanderen: beleid en aanbod door Jurn Verschraegen, directeur expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

11u20-11u40:  Jongdementie in Limburg: 5 jaar Het Anker, kleinschalige woonvorm voor mensen met jongdementie te Tongeren. Door Johan Abrahams, algemeen directeur     Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg

11u40-12u05: Jongdementie in Limburg: lotgenotencon- tact voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met een getuigenis van een jonge persoon met dementie en zijn mantelzorger.  Door Chris Van Gerven, OCMW Genk.

12u10-13u10:  Broodjeslunch met kennismakingsmarkt

13u15– 14u45: Workshop 1

15u00– 16u30: Workshop 2

16u30 Afsluiter

Toelichting Kennismarkt
Tijdens de kennismarkt staan netwerking en het delen van expertise centraal. Limburgse zorgorganisaties stellen hun aanbod inzake dementie voor. Good practices en recent praktijkonderzoek komen aan bod. Deze kennismarkt wordt tijdens de middagpauze bezocht.


Toelichting Workshops
Iedere deelnemer geeft bij inschrijving workshops naar voorkeur aan.
Hoe sneller je inschrijft, hoe groter de kans dat je de workshops van je voorkeur kan volgen
Workshops 1 t.e.m. 4 richten zich naar alle hulpverleners, over de sectoren heen. Workshop 5 is gericht op hulpverleners uit de residentiële sector.

• Workshop 1: Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen waar de zenuwcelatrofie zich  manifesteert in de frontale en/of temporale lobben.  De frontale cortex speelt bij uitstek een rol bij verschillende aspecten van ons gedrag. Bijgevolg zal een dementie die zich op deze zone van ons brein installeert voornamelijk gedragsgevolgen hebben. Gedragsgevolgen die meestal een hele uitdaging betekenen voor de persoon met dementie en zijn omgeving. Tijdens deze workshop overlopen we wat deze gevolgen zijn, hoe we ons kunnen inleven in de persoon met FTD en hoe we deze in grote lijnen kunnen trachten op te vangen.
Guy Lorent, klinisch neuropsycholoog, Cerenah, Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Bierbeek.

• Workshop 2: Korsakov, Korsakov-dementie of syndroom van Wernicke-Korsakov? 
Het syndroom van Wernicke-Korsakov, met zijn typische geheugenstoornissen, komt méér voor dan we denken en in de eerste plaats bij personen met problematisch alcoholgebruik. In deze workshop wordt heel wat basisinformatie gedeeld over het syndroom en zijn ontstaansvoorwaarden: Wat is het en hoe kan je het herkennen? Vervolgens zal ook worden ingezoomd op de omgangsaspecten en hulpverleningsmogelijkheden. Met goede zorg kan de levenskwaliteit immers ook voor deze patiënten gevoelig verbeterd worden.
Bart Schepers, Klinisch psycholoog, Cerenah, Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Bierbeek.

• Workshop 3:  Jong dementie, de beklimming van de berg Alzheimer
Documentaire over de Nepal-expeditie ‘New Energy for Young Dementia’. Met nabespreking en boekvoorstelling.
Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, en tevens initiatiefnemer en expeditielid. 

• Workshop 4:  Dementie en psychiatrie 
Net zoals bij dementie ontstaan psychiatrische ziekten door veranderingen in de hersenen. Door de aantasting van de hersenen bij dementie kan het gedrag van de betrokken persoon op een problematische manier veranderen, zodanig zelfs dat er op psychiatrische ziektebeelden gelijkende beelden ontstaan. Bovendien kan dementie psychiatrische ziekten waaraan iemand in het verleden geleden heeft weer actualiseren. Tijdens deze workshop leren we meer over psychiatrische aandoeningen zoals depressie, delier en psychose en hoe deze verschillen, dan wel samen kunnen gaan met dementie. We bespreken de impact die de combinatie van dementie en een psychiatrisch ziektebeeld kan hebben op de betrokkenen en hoe we als hulpverleners hiermee om kunnen gaan.
Medewerker ouderenteam Centrum Geestelijke Gezondheid LITP.

• Workshop 5: Samen agressie-alert in de zorg voor ouderen?
Hoe staat het met jouw agressiebeleid in het WZC? Waar kan je zelf mee aan de slag inzake preventie, interventie en nazorg. Wat drijft jou om rond dit thema iets te doen en wat mis je? Maak kennis met een stapsgewijze manier van aanpak die jouw organisatie kan helpen in het starten of op punt stellen van een agressiebeleid op alle niveaus namelijk van directie, team tot jou als individu. In de workshop wordt er aan de slag gegaan met een aantal methodieken die je zelf kan toepassen. Onze doelstelling: samen agressie-alert kijken naar de zorg.
Sabien Verbeek, Johnny Weustenraed en Carolien Schalenbourg, lectoren UC Leuven-Limburg.