Overslaan en naar de inhoud gaan

* wegens groot succes volzet *

Ref.: NAV-HI-LIM-2019-001

In 2012 werd het ‘Limburgs Netwerk Dementie’ opgericht door het Expertisecentrum Dementie Contact (OCMW Hasselt, seniorenvoorzieningen Hogevijf), University Colleges Leuven-Limburg (UCLL, toenmalige KHLim), de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg en de provincie Limburg. De doelstellingen van het Limburgs Netwerk Dementie zijn enerzijds het delen van kennis en goede praktijkervaringen tussen alle betrokken Limburgse actoren in de ondersteuning van de zorg voor personen met dementie en hun omgeving en anderzijds tekorten in de zorg opsporen en hiervoor oplossingen, acties en methodieken ontwikkelen. Na afloop van de projectperiode (juli 2015) werd de stuurgroep van het Limburgs Netwerk Dementie uitgebreid met partners Listel vzw en Hogeschool PXL. Dit netwerk blijft haar activiteiten, waaronder de organisatie van ‘expertendagen’, continueren.
 

"Expertendag 2019 Dementie en psychiatrie” op 5 september 2019 brengt een breed gamma aan thema’s. Ook de ouderenzorg wordt geconfronteerd met mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met dementie. Deze bijzondere doelgroep heeft specifieke noden en vraagt om een aangepaste aanpak in het kader van kwaliteitsvolle dienstverlening. Deze studiedag biedt ondersteuning aan al wie nood heeft aan inzicht, kennis en praktische handvatten!

Flyer van deze expertendag kan je hier downloaden.