Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondheid

U bent hier

Agressie tegen zorgpersoneel is een groot maatschappelijk probleem met multifactoriële oorzaken en aanhoudende gevolgen. Dit vormt op vele gebieden een uitdaging voor beleid en praktijk. Hoe pakken we dit aan in een WZC?

Aan de hand van een projectmatig wetenschappelijk onderzoek werd gezocht naar de bouwstenen om dat beleid vorm te geven.  De ontwikkelde toolbox omvat een handleiding waarin de hele organisatie stapsgewijs  op weg kan gaan om agressie-bewust te worden en te blijven. Het uitgangspunt van deze toolbox is om zo concreet mogelijk materiaal aan te leveren zodat je op eenvoudige wijze aan de slag kan in jouw organisatie. De tools kan je via een link online raadplegen en een korte e-learning met als focus “Wat is agressie?” helpt je organisatie op weg om een zelfde terminologie te hanteren.

Ben jij geprikkeld om iets te doen aan dat beleid dan is deze vorming iets voor jou en eventueel een collega. De ervaring van het pilootproject leert ons dat een aantal kaders geduid dienen te worden vooraleer je verder zelf aan de slag gaat. Op die manier kan je ook kijken waar jouw organisatie reeds staat en krijg je duiding bij verschillende methodieken.

Weet alvast dat het samen agressie alert zijn in de zorg belangrijk is voor je medewerkers maar ook een constructieve sfeer en persoonsgerichte zorg nastreeft.