Overslaan en naar de inhoud gaan

Casemanagement van de Eerstelijnszorg
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Opgelet: deze opleiding wordt niet georganiseerd in academiejaar 2021-2022!

Postgraduaat Gespecialiseerd in Casemanagement van de Eerstelijnszorg

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. Tot voor kort kon je een aantal afgelijnde bachelors-na-bachelors (BaNaBa's) volgen binnen het programma Gezondheid. Maar door de uitrol van het 4-jarige curriculum Verpleegkunde, hervormen we onze BaNaBa’s nu naar postgraduaten.  Enkel de BaNaBa Eerstelijnszorg blijft voorlopig bestaan, maar ook daarbinnen bieden we postgraduaten aan zoals dit Postgraduaat Gespecialiseerd in Casemanagement van de Eerstelijnszorg

De postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'  zijn niet zomaar omgevormd… Ze zijn modulair!  Modulair?  Elk postgraduaat 'Gespecialiseerd in ...' bestaat uit 20 studiepunten oftewel 4 modules van elk 5 studiepunten. En bij de meeste postgraduaten ‘Gespecialiseerd in…’ mag jij één of meerdere module(s) zélf kiezen, helemaal op maat van jouw interesses en noden

Modules Casemanagement van de Eerstelijnszorg

Balanceren tussen zorg, coaching, coördinatie en casemanagement (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je professioneel ontwikkelen in de rol van zorg (preventie), coaching (zelfmanagement ondersteunen), coördinatie (teamwerk) en casemanagement (belangenbehartiging)?  Dan is deze module iets voor jou.

wat leer je?

De module vertrekt vanuit het conceptueel kader voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg (WHO, 2015). Vertaald naar jobs in de zorg zijn er aangepaste en nieuwe rollen nodig, die beter op elkaar afgestemd zijn. 'Zorg' moet meer gericht zijn op preventie. 'Coaching' waarbij zelfmanagement ondersteund wordt, krijgt een centrale plek. 'Coördinatie' tussen zorvrager, mantelzorger en zorg- en welzijnsprofessionals is steeds belangrijker. En  'casemanagement' wordt in de toekomst zelfs een nieuwe functie, waarbij een externe professional de coördinatie van de zorg tijdelijk overneemt. Welke van die rollen voer je vandaag al uit? Welke competenties heb je nodig om je verder te ontwikkelen? Je ontdekt het in deze module.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en werkenden uit zorg- en/of welzijnsector die de zorg-, coaching-, coördinatie- en/of casemanagementrol opnemen of in de toekomst zullen opnemen. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module vindt grotendeels online plaats, met een online introductie, online zelfstudie, online intervisie, online feedback op opdrachten, en online evaluatie.  Daarnaast zijn er een tweetal fysieke, goedgevulde lesdagen. Zo kan je de module optimaal combineren met je werk. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Gezondheids- en welzijnsbevorderende preventie (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in preventie met het oog op de bevordering van gezondheid en welzijn op individueel en groepsniveau.

wat leer je?

De module leert je methoden en technieken voor het effectief opzetten van gezondheids- en welzijnsbevorderende initiatieven op individueel en groepsniveau. Gezondheid en gedrag worden als basis genomen voor de ontwikkeling van preventieve initiatieven. Vervolgens krijg je een introductie tot de  'intervention mapping theory'. Verschillende nationale en internationale preventie-initiatieven komen als illustraties aan bod tijdens de lessen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan implementatiestrategieën om binnen de organisatie preventie in te bedden. 

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector, die zich willen verdiepen in de 'preventie-mindset' én willen leren hoe preventie-initatieven te bedenken, implementeren en evalueren op basis van wetenschappelijke bevindingen. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

De module combineert online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Interdisciplinair overleg en gesprekstechnieken (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in interdisciplinaire overleg en gesprekstechnieken.

wat leer je?

Het samenbrengen van verschillende actoren (als coördinator of casemanager) vraagt specifieke kennis en competenties. Deze module focust op kennis en competenties rond interdisciplinair overleg en gesprekstechnieken: het gezamenlijk opstellen van een doelengericht zorgplan, vertrekken vanuit de kracht van de zorgvrager en de mantelzorger, vertrekken vanuit de deskundigheden van de verschillende actoren, groepsdynamica, communicatievaardigheden met meerdere betrokkenen, verslaggeving en opvolging in functie van zorgcontinuïteit.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector, die hun competenties m.b.t. interdisciplinair overleg willen versterken als deelnemer aan interdisciplinair overleg of als zorgcoördinator of casemanager. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

Wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module combineert online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Zelfmanagement en patient empowerment (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in zelfmanagement en patient empowerment.

wat leer je?

De focus van deze module ligt op self-care support voor de chronische patiënten. Het gaat hier over de ondersteuning van de patiënt, waarbij de regie in de handen ligt van de patiënt zelf. Belangrijk hier is de patiënt goed te kennen en er achter te komen of en op welk domein de patiënt een veranderingswens heeft. Hiervoor kan je o.a. het spinnenweb van positieve gezondheid gebruiken.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor alle pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector,  die hun competenties m.b.t. het ondersteunen van zelfmanagement en patient empowerment willen versterken. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 2 (tweewekelijks)

De module combineert online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Casemanagement van de Eerstelijnszorg, iets voor jou?

wat?

Het coördineren van eerstelijnszorg vraagt om specifieke kennis en competenties die je niet krijgt in de basisopleidingen. UCLL biedt je een antwoord. Binnen dit postgraduaat word je  casemanager van zorg rond een persoon (microniveau).  Je behaalt competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of complexe zorg- en ondersteuningsvragen in de eerste lijn: preventief denken, inter- en transdisciplinaire samenwerking, teamcoaching en leiderschap.

wie?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je professioneel ontwikkelen in de rol van coaching (zelfmanagement ondersteunen) en casemanagement (belangenbehartiging).  Dan is dit postgraduaat iets voor jou.

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (HBO6 en HBO7  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over “eerder verworven kwalificaties” op basis van andere vervolgopleidingen.

waar?

Campus Gasthuisberg en Campus LiZa

hoe?

Kort samengevat, heb je om de twee weken les; modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over AJ 2021-2022 & AJ 2022-2023.   (Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les. Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.)

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

kostprijs? €350 per module

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. (link sends e-mail)
pierino.verrando [at] ucll.be ((link sends e-mail))karen.vansteenkiste [at] ucll.be ((link sends e-mail))(link sends e-mail