Overslaan en naar de inhoud gaan

Coördinatie van de Eerstelijnszorg
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Opgelet: deze opleiding wordt niet georganiseerd in academiejaar 2021-2022!

Postgraduaat Gespecialiseerd in Coördinatie van de Eerstelijnszorg 

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. Tot voor kort kon je een aantal afgelijnde bachelors-na-bachelors (BaNaBa's) volgen binnen het programma Gezondheid. Maar door de uitrol van het 4-jarige curriculum Verpleegkunde, hervormen we onze BaNaBa’s nu naar postgraduaten.  Enkel de BaNaBa Eerstelijnszorg blijft voorlopig bestaan, maar ook daarbinnen bieden we postgraduaten aan zoals dit Postgraduaat Gespecialiseerd in Coördinatie van de Eerstelijnszorg

De postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'  zijn niet zomaar omgevormd… Ze zijn modulair!  Modulair?  Elk postgraduaat 'Gespecialiseerd in ...' bestaat uit 20 studiepunten oftewel 4 modules van elk 5 studiepunten. En bij de meeste postgraduaten ‘Gespecialiseerd in…’ mag jij één of meerdere module(s) zélf kiezen, helemaal op maat van jouw interesses en noden

Modules Coördinatie van de Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg: state of the art & innovation (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de hervorming van de eerste lijn evenals van innovaties die de eerste lijn op korte tot middellange termijn zullen transformeren?  Dan is deze module iets voor jou.

wat leer je?

Je wordt wegwijs gemaakt in de organisatie, bevoegdheden en structuur van de eerste lijn. Beleidsontwikkelingen en -opties op internationaal, federaal, regionaal en lokaal niveau worden onder de loep genomen. Je zal erover discuteren in het licht van de meest recente wetenschappelijke bevindingen en innovaties.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of al werkenden uit zorg- en/of welzijnsector die zich willen verdiepen in de ontwikkelingen in de eerste lijn. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

De module zal volledig online doorgaan, op één 'inleefmoment' in een zorg- of welzijnsorganisatie na.

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

 

Ken je buurt: Gebiedsanalyse en populatiemanagement (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je  
(1) je verdiepen in het wat, hoe en waarom van gebiedsanalyse en populatiemanagement, en
(2) een eerste, begeleide praktijkervaring opdoen in het uitvoeren van een gebiedsanalyse en populatiemanagement? 
Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

In deze module verdiep je je in de basics van gebiedsanalyse en populatiemanagement (wat, hoe en waarom). Je zet, onder begeleiding, de eerste stappen om zelf een gebiedsanalyse uit te voeren. Je leert de resultaten van die gebiedsanalyse vertalen naar maatregelen in het kader van populatiemanagement.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector die zich willen verdiepen in gebiedsanalyse en/of populatiemanagement. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module combineert wellicht online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Zorg in de eerste lijn (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in de chronische en psychische zorg- en ondersteuningsnoden van zorgvragers in de eerste lijn. Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

De module vergroot je kennis van chronische en psychische ziektebeelden, die veel voorkomen in de eerste lijn en de zorg- en ondersteuningsnoden die daarbij horen.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector die zich willen verdiepen in chronische en psychische ziektebeelden en zorg- en ondersteuningsnoden in de eerste lijn. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module combineert wellicht online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Multidisciplinaire teams, organisaties, netwerken en ecosystemen in de eerstelijnszorg (vaste module)

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je meer inzicht krijgen in de organisatie van de eerste lijn. Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

De module geeft je inzichten in concepten als 'teamwerk', 'organisatiestructuur', 'netwerkstructuur' en 'ecosysteem'. Je leert die concepten begrijpen in de context van de eerste lijn om succesfactoren en drempels in samenwerkingen te identificeren en aan te pakken.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector die zich willen verdiepen in de organisatie van de eerste lijn. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 2 (tweewekelijks)

De module combineert wellicht online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt in 2022.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Coördinatie van de Eerstelijnszorg, iets voor jou?

wat?

Het coördineren van eerstelijnszorg vraagt om specifieke kennis en competenties die je niet krijgt in de basisopleidingen. UCLL biedt je een antwoord. Binnen dit postgraduaat word je coördinator van het zorgaanbod binnen een regio (mesoniveau)Je leert over de gebiedsanalyse en verander- en kwaliteitsmanagement in de context van een eerstelijnszone.

wie?

De opleiding richt zich tot net-afgestudeerden en professionals die in hun beroepspraktijk in aanraking (zullen) komen met het coördineren van het zorgaanbod in een bepaalde regio. Basiskennis en –competenties als zorg- of welzijnsaanbieder zijn noodzakelijk.

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (HBO6 en HBO7  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over “eerder verworven kwalificaties” op basis van andere vervolgopleidingen.

waar?

Campus Gasthuisberg en Campus LiZa

hoe?

Kort samengevat, heb je om de twee weken les; modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over AJ 2021-2022 & AJ 2022-2023.   (Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les. Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.)

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

kostprijs? €350 per module

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.