Overslaan en naar de inhoud gaan

Leraar in opleiding (LIO-traject)

Combineer je de job van leraar met de lerarenopleiding? Dan kan je bij UCLL terecht voor een flexibel traject op maat waarbij je eigen onderwijspraktijk centraal staat. Motivatie en talenten krijgen  een volwaardige plaats dankzij nauwgezette coaching in de opleiding en op de werkplek. Via een voortdurende wisselwerking tussen theoretische kaders en concrete werkervaringen krijgt de eigenheid en ontwikkeling van de student als persoon alle ruimte. De student wordt begeleid in een groeiende zelfredzaamheid om als sterke ondernemende professional voor de klas te staan.
 
Het LIO-traject is mogelijk binnen de educatieve bacheloropleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs alsook de verkorte educatieve bachelor en educatieve graduaatsopleiding.
 

EXTRA ONDERWIJSBEVOEGDHEID VIA traject MET VRIJSTELLINGEN

Door het lerarentekort zet UCLL nog meer in op flexibele trajecten op maat met vrijstellingen. Zo krijgen leraren alle kansen om andere mogelijkheden te verkennen en zichzelf te ontplooien.  Leraren die bijvoorbeeld les willen geven aan een andere doelgroep of een extra onderwijsbevoegdheid willen behalen, kunnen zich inschrijven voor een verkort traject. Voor elke educatieve opleiding is een flex-traject mogelijk. De duur en intensiteit van het traject is sterk afhankelijk van de vooropleiding en de vrijstellingen. 
 

Student Carolien Ralki aan het woord

"Na het behalen van mijn bachelor Secundair Onderwijs in de vakken handel-burotica (nu: bedrijfsorganisatie) en informatica, had ik nog steeds een grote passie voor het vak Frans. Ik had nog veel zin om te studeren en met deze extra onderwijsbevoegdheid wil ik mijn arbeidskansen als leraar verruimen."