Overslaan en naar de inhoud gaan

Fier op ons beroep

Voel je het ook? Dat ouders, kinderen en jongeren echt waarderen wat jij als leraar betekent? Zelfs de media bekennen eindelijk kleur met artikels over ‘Meesterwerken’ en ‘De kracht van de leerkracht’. Meer dan 1200 studenten startten deze maand aan onze opleiding tot leraar en ik ben trots op elke student die deze keuze maakt.

Opiniestuk door Wim Bergen - voormalig groepshoofd van de Lerarenopleiding

lerarenberoep aantrekkelijk?

Veel vakantie versus hard werken, watervalstudenten versus roeping, vlakke carrières versus veel voldoening… De vooroordelen en clichés rond ons beroep gaan stilaan liggen, en maar goed ook. Het zijn non-discussies die ons weinig vooruit helpen in de uitdaging om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Want het voorspelde lerarentekort in 2020 dwingt ons tot actie.

de intrede van de instaptoets

De niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen wordt aangekondigd als een nieuwe stap in de goede richting, als een bijdrage aan het opkrikken van de status van het beroep. In realiteit doen de Vlaamse lerarenopleidingen dit soort van toetsing al jaren bij de aftrap van het academiejaar. Zo bieden we startende studenten inzicht in hun kennen en kunnen en begeleiden we hen van bij de start in hun studieloopbaan. Deze instaptoets is dus alles behalve nieuw en onderscheidend. Concluderen dat dit het beeld van de leerkracht kan bijstellen en de oplossing voor het tekort aan leerkrachten zou kunnen zijn, is een dwaling.

nood aan beleidsacties

Waar is de durf en ambitie om de sterk onderbouwde hervormingen, actieplannen en visienota’s door te trekken en ook effectief te realiseren? We moeten van het onderwijs een modernere, flexibelere en meer ambitieuze werkomgeving maken. In vergelijking met vijftig jaar geleden is de taak van de leraar niet veranderd, maar de maatschappij is wel veel complexer: gezinnen zijn anders samengesteld, ouders zijn kritisch, leerlingen mondiger.

Jonge leerkrachten worden hierop zo goed mogelijk voorbereid in de opleiding, maar zijn afgeremd door onzekere interim-jobs, strakke structuren en tekort aan middelen. Bovendien hechten jongeren steeds meer belang aan het evenwicht tussen werk en gezin en willen ze hun hele loopbaan lang zelf kunnen kiezen welke carrièrestappen ze maken.

Vergelijk het met de huisartsen: zij kampen met hetzelfde fenomeen als leraars. Twintig jaar geleden stonden ze bovenaan de ladder, vandaag worden steeds minder jongeren huisarts omwille van de werkdruk en de onderwaardering van het beroep. Veranderingen in de maatschappij vragen om nieuwe werkvormen. Huisartsen scheppen vandaag een nieuw kader van huisartspraktijken en vaste raadplegingen om het beroep leefbaar en dus aantrekkelijker te maken. Waar wacht het beleid op?

Hoge werktevredenheid

Gelukkig wachten wij, leerkrachten, daar niet op. 8 op 10 leerkrachten voelen zich goed in hun job. Dat is een hoge job-tevredenheid in vergelijking met andere sectoren. Wij zijn fier op ons beroep, trots op het feit dat we zo’n belangrijke rol mogen spelen in het leven van duizenden kinderen en jongeren. Laten we dat dan ook zo uitdragen en sterke leerlingen die kiezen voor een lerarenopleiding aanmoedigen, tonen dat we trots zijn op hun keuze. We nemen het heft zelf in handen en tonen dat het beroep van leraar een is om fier op te zijn.