Overslaan en naar de inhoud gaan
Welzijn

Welzijn

U bent hier

19 april 2018 - Krachtgerichte arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidsconsulenten en trajectbegeleiders  worden  meer  en  meer  geconfronteerd  met  kortere trajecten,  minder  begeleidingsuren  per  klant  omwille  van  activering  en  besparingen.  Hoe  kan  je  als trajectbegeleider  met  dit  gegeven  toch  op  een  krachtgerichte  manier  mensen  begeleiden  in  hun traject naar werk.
Dit vormingspakket probeert een antwoord te bieden door consulenten tools aan te bieden om op een andere manier een kwaliteitsvolle  intake  - oriëntatie - begeleiding aan te bieden. De verantwoordelijkheid van de klant voor het eigen traject staat centraal. Hoe kan je vertrekken vanuit de krachten van de klant. Bovendien wordt jobhunting  en werkgevers overtuigen om werkzoekenden aan te werven  steeds belangrijker als consulent.
Methodieken die worden aangeboden zijn bedoeld voor  kansengroepen, laaggeschoolden, anderstaligen en personen met een handicap, de laagdrempeligheid van de tools staat centraal.

Aspecten die aan bod komen:

  • Wie ben ik als begeleider en wat is mijn kracht?
  • Hoe op een effectieve/efficiënte manier zicht krijgen op mogelijkheden en beperkingen van  mijn klant?
  • Hoe traject laten bepalen door de klant. Begeleiden van klanten in een evenwicht zoeken tussen droom en realiteit van de arbeidsmarkt waarbij klanten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen traject. (a.h.v. lemniscaatmodel)
  • Omgaan met weerstand bij klanten en werkgevers
  • Werkgeversbenadering en taal spreken van de werkgever

Methodische kaders die het krachtgericht werken ondersteunen:

  • krachtmodel van Rapp en Gosch
  • talentgericht werken van Luc De Wulf
  • ik\wij\het model van Ofman
  • appreciative inquiry / vuurwerkt
  • lemniscaatmodel van vokans

Verder gaan we vooral in op de basisfilosofie en welke rol je daar als TB in kan spelen. Daarnaast ligt de focus op de training van vaardigheden.
 

Doelgroep

Arbeidsconsulenten, trajectbegeleiders, voor al diegenen die mensen begeleiden in hun zoektocht naar werk.

Lesgever

Veronique Debeys, docent UC Leuven-Limburg, Groep Welzijn en Gezondheid, docent arbeidstrajectbegeleiding en praktijklector voor het domein maatschappelijke advisering.

Kostprijs

280,00 euro - inclusief drank en lunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 30 000.

Praktische info

Vormingsdagen:
- donderdag 19 april 2018, 09u30 tot 16u30.
- donderdag 26 april 2018, 09u30 tot 16u30.
- donderdag 3 mei 2018, 09u30 tot 16u00.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 10 deelnemers // Maximum aantal: 16 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER