Overslaan en naar de inhoud gaan
Welzijn

Welzijn

U bent hier

20 feb 2018 - Bindkracht

"Ooit heeft iedereen wel iemand nodig".  We zien dat mensen dit accepteren en tegelijk verwerpen maar zorg nodig hebben en de uitnodiging om voor anderen te zorgen, komen we hoe dan ook tegen op ons levenspad.  Als het vanzelfsprekende van dit levensgebeuren in onze wereld niet zomaar vloeit, ontstaan er allerlei theorieën en modellen om dit proces in haalbare vormen te gieten.  Zo zien we dat de laatste jaren gewerkt wordt vanuit de concentrische zorgcirkels in het nieuwe debat rond de Vermaatschappelijking van de Zorg.

Tijdens deze 3 dagen verkennen we het concept van de zorgcirkels vanuit ons eigen wezen en vanuit de verschillende posities die we innemen en/of toebedeeld krijgen in deze cirkels. Ik kan in mijn leven zowel in de positie van zorgvrager, als persoonlijk betrokkene,  als vrijwilliger,  als professional… terecht komen en telkens zal dit een bijzondere uitdaging vormen. We staan stil bij onze eigenheid en onze passie en zoeken hoe we deze willen en kunnen inzetten in de verschillende positioneringen in dit cirkel-verhaal. We onderzoeken hoe we onze eigen kracht kunnen inzetten in verbinding met anderen die zich eveneens in deze cirkels begeven. We toetsen de effecten van wat onze houding in de verschillende posities teweeg brengt en of deze effectief bijdraagt als constructieve bouwsteen. We gaan op weg om een positieve wending te geven aan dit zorgverhaal waarin we eveneens onze bezorgdheden en kanttekeningen meenemen en deze als zinvolle aanwijzingen welkom heten.

Als oprichter van vzw Bindkracht, een project in eigen regie voor jonge mensen met een beperking, zal Nadia eveneens haar praktijken illustratief voorleggen ter bespreking.
 

Doelgroep

Hulp- en dienstverleners, welzijnswerkers die in hun dagelijkse begeleidingspraktijk verbinding willen zoeken met zorgvragers en deze in hun kracht zetten.

Lesgever

Nadia Quintens is sociaal werkster en gestalttherapeute. Zij is als  lector en praktijklector verbonden aan de Hogeschool UC Leuven-Limburg en CVO Sociale School Heverlee,. Nadia is tevens oprichter en voorzitter van vzw Bindkracht (http://www.vzwbindkracht.be), een project voor mensen met een beperking.

Kostprijs

280,00 euro - inclusief drank en broodjeslunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 30000

Praktische info

Vormingsdagen:

- dinsdag 20 februari 2018, 09u30 tot 16u30.

- dinsdag 6 maart 2018, 09u30 tot 16u30.

- dinsdag 20 maart 2018, 09u30 tot 16u30.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 10 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

 

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER