Overslaan en naar de inhoud gaan

13 nov & 18 dec 2018 - Emoties in de hulpverlening

Deze  inspiratie-tweedaagse  richt  zich  op  elke  hulpverlener  die  in  de  uitoefening  van  zijn  job geconfronteerd  wordt  met  emoties  bij  zichzelf  en  bij  de  mensen  met  wie  hij/zij  werkt.  Het  experiëntieel  referentiekader  en  de  inzichten  vanuit  de  Emotion  Focused  Therapy  bieden  een  interessant model om deze emoties beter te begrijpen en van daaruit ook beter te hanteren.

Aan de hand van het emotieschema van Greenberg staan we stil bij verschillende manieren waarop mensen met hun emoties omgaan. Sommigen worden snel overspoeld door emoties, terwijl anderen er  maar  moeilijk  contact  mee  krijgen.  We  bekijken  onze  eigen voorkeurstijl in  het  benaderen  van emoties, en staan stil bij hoe we van daaruit ondersteunend en stimulerend aanwezig kunnen zijn bij de emoties van onze cliënten. Door inzicht te krijgen in de verschillende soorten emoties kunnen we onszelf  en  ook  cliënten  ondersteunen  in  het  exploreren  van  wezenlijke,  helpende  emoties  die onderliggende behoeften duidelijk maken.

 

doelgroep

Voor hulpverleners die werkzaam zijn in een hulpverleningscontext en willen stilstaan bij de manier waarop zij omgaan met emoties van cliënten en van zichzelf…

lesgever

Leen Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend  supervisor, (praktijk)lector UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee, verbonden aan opleidingsinstituut Focus on Emotion  in de opleiding experiëntieel integratieve therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin.

kostprijs

225,00 euro - inclusief drank en broodjeslunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 95 000.

praktische info

Vormingsdagen:
- dinsdag 13 november 2018, 09u30 tot 16u30.
- dinsdag 18 december 2018, 09u30 tot 16u30.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 8 deelnemers // Maximum aantal: 14 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 40 71 30 000