Overslaan en naar de inhoud gaan

15 nov 2018 - Aandachtig aanwezig. Over aansluiten en presentie

Bij ‘presentie’ gaat het om het geven van buitengewone zorg aan kwetsbare mensen, die overbodig, arm, doodziek of hopeloos zijn. Maar het gaat ook over de gewone mens die in een moeilijke periode zit in zijn leven en nood heeft aan relationele nabijheid.
De professionele inzet van beroepskrachten, die presentie toepassen, staat in het teken van bewogenheid en liefdevolle bekommernis. Hierin onderscheidt presentie zich bewust van de verzakelijkte zorgverlening. Men handelt niet vanuit de eigen theorieën, maar vanuit de relatie met de cliënt. Men tracht zich af te stemmen op de leefwereld van de cliënt. Men wil er met en voor iemand zijn.
Zowel binnen het sociaal agogisch werkveld als in de zorgsector hanteren professionals ‘presentie’.
Deze vorming wordt in een tweedaags programma aangeboden, waarin we werken met het theoretisch kader van Dr Andries Baart, grondlegger en geestelijke vader van de presentietheorie.

Presentie: wat is het? Uitleg in 10 minuten

dag 1: Open waarnemen, exposure en presentie
We staan stil bij het belang van waarnemen en observeren. Wat betekent exposure en de botsende werelden? We  bespreken de herkomst van presentie en zijn methodische kenmerken.

dag 2: Leefwereldaansluiting en professionalisering
Wat is aansluiten en hoe doen we dit concreet ? Hoe gaan we om met lijden en verdriet, troosten en aandacht? We focussen op de professionaliteit van de presentiebeoefenaar en we gaan presentie toepassen in de praktijk.

> Deze vorming kan ook in de organisatie zelf worden gegeven en op maat van deze organisatie.  Mail naar pv-ssh@ucll.be om info op te vragen voor een in-company vorming.

 

doelgroep

Professionals en vrijwilligers uit het sociaal agogisch werkveld en de zorgsector.

lesgever

Mia Dickmans is maatschappelijk werkster, supervisor en presentiewerker.  Zij volgde een opleiding bij Stichting Presentie in Utrecht en is gecertificeerd presentiewerker. Mia is tevens lid van de Stichting presentie Utrecht en verbonden aan de Hogeschool UC Leuven-Limburg als lector presentie bij de permanente vormingen.

kostprijs

225,00 euro - inclusief drank en broodjeslunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 30 000.

praktische info

Vormingsdagen:
- donderdag 15 november 2018, 09u30 tot 17u00
- donderdag 6 december 2018, 09u30 tot 17u00

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 8 deelnemers // Maximum aantal: 14 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 40 71 30 000