Overslaan en naar de inhoud gaan

16 mei 2019 - Hoe, wat... netwerken?!

Informele netwerken van cliënten worden meer dan ooit ingezet in de hulpverlening. Vertrekkend vanuit een model van krachtgericht sociaal werk gaat een hulpverlener hier als vanzelfsprekend mee aan de slag. Ook vanuit het beleid is het inzetten van dergelijke netwerken een evidentie en een noodzaak.

Maar is dat samenwerken met en inzetten van het informele netwerk wel zo evident in de praktijk? Tal van struikelblokken duiken daarbij op, zoals de zoektocht naar het inschakelen van een netwerk dat niet bestaat, het begrijpen en waarderen van deze ervaringsexpertise in verhouding tot de eigen professionele expertise en het inschatten van de krachten en beperkingen van dergelijk netwerk. Bovendien stelt het werken met het netwerk van de cliënt ook de huidige invulling van de rol, taak en houding van de professional in vraag.

In deze workshop vertrekken we vanuit de uitdaging hoe we ons als hulpverlener ingebed in een professioneel netwerk, kunnen verhouden tot deze informele netwerken. Vanuit de analyse van beleidskeuzes, modellen van informele netwerken, good practices uit de praktijk alsook de eigen werk-ervaringen van de deelnemers komen we tot bruikbare inzichten, concreet inzetbaar in de dagdagelijkse praktijk.
 

doelgroep

Hulpverleners en zorgaanbieders die zoeken hoe het netwerk van cliënten te versterken om cliënt en netwerk veerkrachtiger te maken.

lesgever

Birgit Goris, maatschappelijk werker en sociaal-cultureel antropologe, (praktijk)lector aan Hogeschool UC Leuven-Limburg en werkzaam in CIVITAZ, een kenniscentrum voor burgerschap en participatie. Zij heeft ook ervaring in het werken met ervaringsdeskundigen.

kostprijs

95,00 euro - inclusief drank en broodjeslunch.

Analytisch nummer: 2 42 62 60 000.

praktische info

Vormingsdag: donderdag 16 mei 2019, 09u30 tot 17u00

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 10 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 42 62 60 000