Overslaan en naar de inhoud gaan

24-26 MRT 2020 SOLIDARITY WITH PARENTS IN A MOVING WORLD
Navorming

U bent hier

 "solidarity with parents in a moving world"

CONGRES INTERNATIONAL PARENTING PROGRAM
op 24, 25 en 26 maart 2020 te Hasselt en Diepenbeek
Onze ref.: STUD-IS-LIM-2020-003

Een solidaire gemeenschap helpt ouders met het grootbrengen van hun kinderen in moeilijke omstandigheden.

‘It takes a whole village to raise a child’ is een alom bekend Afrikaans gezegde.
Onze wereld  is echter onderhevig  aan diverse veranderingen: globalisering, vooruitgang op het vlak van technologie (ICT) en wetenschappelijke inzichten (werking van het brein, medische kennis, … ) geven ongekende mogelijkheden én stellen ons ook voor uitdagingen.

Er is sprake van een superdiverse, meer geïndividualiseerde en meer gepolariseerde samenleving, van erosie van sociale cohesie en van een diversiteit aan relatie- en gezinsvormen…
Wat betekent ouderschap in deze verander(en)de wereld, een wereld met veranderingen die niemand onberoerd laten?

•    Hoe brengen we in deze context kinderen groot?
•    Hoe kunnen we in deze verander(en)de wereld solidair met ouders zijn?
•    Wat betekent dat en hoe ervaren ouders dat?
•    Wat hebben ouders nodig?
•    En wat betekent dat dan voor de professional?

wat?

Op 24, 25 en 26 maart 2020 ontvangt de opleiding Bachelor Orthopedagogie van UCLL, de hogeschool van de ‘moving minds’, studenten en docenten van diverse hogescholen en universiteiten uit Vlaanderen, Nederland, Malta, Finland, Litouwen en UK rond het thema ‘parenting’ (ouderschap).
In dit internationaal uitwisselingsprogramma laten we ouders aan het woord, aangevuld met de stem van de professionals, over de uitdagingen die deze verander(en)de wereld op vlak van solidariteit met ouders ons stelt.

voor wie?

Naast studenten en docenten van het consortium ‘Internatonal Parenting Program’ is iedereen met interesse voor het thema welkom voor het hele congres of voor een dag(deel) hierbinnen. Deelname is gratis.  Het aantal plaatsen is beperkt.

praktische info

  • Middaglunch is niet inbegrepen. Op campus Diepenbeek kan enkel met bancontact betaald worden.
  • Voertaal is Engels. Tijdens de uitwisselingsmomenten wordt er ondersteuning geboden zodat dialoog mogelijk is.

LOCATIE

  • Di 24/3 en Do 26/3: Campus Hemelrijk Hasselt (ingang via Maastrichterstraat 96)  
  • Woe 25/3: Campus Diepenbeek (ingang via campuslaan, gebouw B, blok P)

Een  wegbeschrijving wordt via de herinneringsmail enkele dagen op voorhand bezorgd.

KOSTPRIJS

Deelname is gratis, inschrijven verplicht.
Let wel dat een no-show fee van 20 euro wordt aangerekend indien vooraf niet afgemeld via navormingen@ucll.be

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor één of meer dagdelen kan vanaf 4 februari 2020  via onderstaand inschrijvingsformulier.
We verwachten uw inschrijving uiterlijk op donderdag 19 maart 2020.

Opgelet:
Studenten en docenten van het consortium IPP die deelnemen aan het volledige congres hoeven zich
NIET in te schrijven via dit inschrijfformulier !!!
Neem contact op met liesbeth.lenie@ucll.be voor het volledige programma.

CONTACT

Meer info of vragen: contacteer liesbeth.lenie@ucll.be of 011/180700
Praktische en administratieve vragen: navormingen@ucll.be

programma

Klik hierna voor printversie programma

                         DINSDAG 24 MAART 2020 (CAMPUS HEMELRIJK HASSELT)

9u: Onthaal
9u30-12u : Ouderschap in een verander(en)de wereld,  een sneltrein … naar waar…?

Tijdens deze voormiddag leiden we het thema van het congres in. Griet Bouwen (narratief begeleider) nodigt een diverse groep van ouders uit om hun verhalen te delen met elkaar. Wat betekent ouderschap voor hen? Wat betekent solidariteit met andere ouders voor hen? Griet Bouwen reikt ons waarderend onderzoekende vragen aan en begeleidt ons stap voor stap in onze gesprekken.
In de loop van de voormiddag komt prof. Carmel Borg van Universiteit Malta aan bod met de keynote: Ouders in een sneltrein naar waar? Willekeurige beschouwingen over solidariteit met de ouders in uitdagende tijden.
Vanuit zijn leerstoel verzorgt de spreker wereldwijd lezingen over ‘Parental involvement in Education’. De keynote biedt de spreker de mogelijkheid om zich in te leven in een aantal van de uitdagingen waarmee ouders, die zich in een overgangsfase bevinden en weg van hun emotionele comfortzone, dagelijks geconfronteerd worden; een aansporing om na te denken over de impact die dergelijke uitdagingen kunnen hebben op de dynamiek van het gezin en op de relatie van het gezin met de wereld; en een forum om concrete initiatieven te onderstrepen om de impact die sommige uitdagingen kunnen hebben op de textuur van het gezin, te verzachten.
13u30-15u : De kritische periode van de eerste 1000 dagen van een kind
Binu Singh (kinderpsychiater UZ Leuven) neemt ons mee in haar visie op het belang van samenwerken met en ondersteunen van ouders van zeer jonge kinderen. Zij neemt de kritische periode van de eerste 1000 dagen onder de loep: hoe hier samen (be)handelen wanneer een kind niet goed lijkt te ontwikkelen.
15u15 -16u30:  Oudergerichte organisaties
Wim Goossens (Hogeschool Zuyd) ontwikkelde een tool voor organisaties om hun mate van oudergerichtheid in kaart te brengen. Hij brengt ons zijn visie op oudergerichte organisaties en licht het ontwikkelde instrument toe.

                         WOENSDAG 25 MAART 2020 (CAMPUS DIEPENBEEK)

10u30: Onthaal
11u- 12u30:   Solidariteit met ouders bij stukgelopen partnerrelaties?

Ilse Janssen (Interactie-academie Antwerpen) geeft vanuit systeemtheoretisch perspectief weer hoe bij stukgelopen partnerrelaties/echtscheidingen solidariteit met ouders kan helpen om de ouderrol te blijven opnemen.

13u15- 16u30:  12x good practices en uitdagingen m.b.t. solidariteit met ouders in de verander(en)de wereld.
Diverse professionals brengen hun goede voorbeelden en/of visie over de uitdagingen die de wereld in verandering stelt aan ouders en aan professionals. Het perspectief van ouders komt daarin steeds aan bod.
Er kan gekozen worden uit 12 sessies, verdeeld over 2 rondes (info zie verder)

                         DONDERDAG 26 MAART 2020 (CAMPUS HEMELRIJK)

9u : Onthaal
9u30-10u30:  Groepswerk met ouders rond Non Violent Resistance

De Wiekslag (Hasselt) heeft jarenlange ervaring met het opzetten van oudergroepen rond ‘geweldloos verzet’.  Hoe helpen deze groepen ouders?  Wat zijn de ervaringen van ouders?  
10u45- 11u15: Onderzoek samen met studenten en werkveld (Hanne Leirs, UCLL)
De  opdracht van een hogeschool is 3-ledig: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
De opleiding orthopedagogie zette vorig academiejaar samen met studenten een onderzoek op rond ‘oudergerichte professionals’. Aanpak? Kritische succesfactoren? Kansen en uitdagingen? Smaakt dit naar meer?  
11u30-13u30: Slotconclusies congres ‘solidariteit met ouders in een verander(en)de wereld.’
 (inclusief drankje)

OVERZICHT SESSIES  WOENSDAG 25 MAART 2020

                         12 X GOOD PRACTICES EN UITDAGINGEN
                         M.B.T. SOLIDARITEIT MET OUDERS IN EEN VERANDER(EN)DE WERELD

                       Klik hierna voor printversie overzicht sessies

                        WOENSDAG 25 MAART (CAMPUS DIEPENBEEK)
                        RONDE 1 (13U15-14U45)

1.    Een ouder zijn van een kinderbrein? Enkele uitdagingen van neurodiscours rond ouderschap
Onderzoek toont aan dat ouders vandaag de dag meer en meer in aanraking komen met opvoedingsadviezen vanuit neurowetenschappelijke hoek. Ouders doen best (niet) ‘dit of dat’ om een optimale ontwikkeling van de hersenen van hun kind te bekomen. Adviezen en informatie gebaseerd op hersenonderzoek maken deel uit van wat ‘neurodiscours’ wordt genoemd. Wanneer dit discours ouderschap betreft, kan het ouders – en wat ouderschap voor hen betekent – voor uitdagingen stellen.
Tijdens deze lezing laat Joyce Leysen, verbonden aan de onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving KU Leuven, het publiek kennis maken met het concept ‘neurodiscours rond ouderschap’. In het bijzonder zal ze inzoomen op ‘neuroparenting’ en wat dit kan inhouden voor ouders (en professionals die met ouders werken). Er wordt tijd voorzien voor vragen.

2.    Veerkracht bij aanstaande en jonge ouders in de eerste 1000 dagen
Deze sessie begint met een illustratie van het evidence-based concept van 'perinatale veerkracht'. Vanuit dit concept wordt er met behulp van interactieve discussies en oefeningen een praktische vertaling gemaakt naar 'ouderlijke veerkracht'.
De sessie wordt geleid door UCLL-onderzoekers met expertise op het gebied van moeder-, kind- en familieonderzoek.

3.    Opvoeden tussen twee werelden, een cultuursensitieve aanpak  
In deze sessie geven Khadija Yassir en Mildred Vyvey van het OBJ (ondersteuning allochtonen bijzondere jeugdzorg Limburg) via bewustwording van je eigen referentiekader handvatten om cultuursensitief te begeleiden.  Via praktijkvoorbeelden geven ze aan hoe verschil te maken met deze cultuursensitieve aanpak.

4.    De andere kant?  Ouders in de jeugdzorg
Ouders in de jeugdhulp worden vaak gezien als oorzaak van het probleem terwijl ze eveneens deel van de oplossing zijn. Met deze workshop geeft VZW Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen  een stem en gezicht aan deze ouders. Velen van hen ervaren schaamte, eenzaamheid en isolement, daar waar evenwaardige participatie het doel is van  VZW Oudersparticipatie.
In deze sessie wordt aan de hand van inlevingsoefeningen en dialoog (de positie van) ouders in de jeugdhulp zichtbaar gemaakt.

5.    Gepaste bejegening van ouders van druggebruikers
Gepaste hulpverlening aan ouders van druggebruikers is complex. Welke zijn mogelijke valkuilen en ingangspoorten?  De CAD verslavingszorg (onderdeel van de CGG-fusie Zorggroep Zin) biedt al meer dan 20 jaar een traject aan voor ouders van druggebruikers. Herbert Jenaer zal dit in deze sessie toelichten. Daarnaast zullen twee ouders van een druggebruiker getuigen. Na het volgen van het volledige CAD-aanbod werkten deze ouders mee aan de oprichting van een zelfhulpgroep, genaamd NOAH. Ook hierover zullen zij hun ervaringen vertellen.
Vervolgens zal er een interactief moment zijn waarop de deelnemers van de workshop een aantal vragen kunnen stellen. De deelnemers worden met name uitgenodigd om hun eigen manier van omgaan met ouders van drugsgebruikers te toetsen. Ze kunnen het soort vragen uitproberen dat ze zouden stellen. De aanwezige ouders zijn bereid om een persoonlijke en eerlijke feedback te geven over hoe deze pogingen binnen komen. (Denk van tevoren even na over je vragen en schrijf ze op een klein papiertje).

6.    Familie-en Kindreflex, hand in hand ?
Iedereen weet hoe belangrijk familie is. Familie, partners, kinderen, vrienden zijn meestal degene die de landkaarten, de handleidingen van cliënten reeds jaren lang kennen. Als hulpverlener hebben we echter niet altijd oog voor de impact dat een ziekte, een crisis of een langdurige proces heeft op de omgeving of voor de meerwaarde die ze als naastbetrokkenen kunnen bieden.
Tijdens deze lezing ‘Maak de Familie- en Kind-reflex” gaat Kim Steeman (Coördinator Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg) dieper in op de manier waarop we als teams maar ook als individu aan de slag kunnen met familie, volwassenen en kinderen. Hoe we op kleine en grote manieren familie ten volle kunnen betrekken zodat het zowel de cliënt, de familie als de hulpverlening ten goede komt.

                         WOENSDAG 25 MAART (CAMPUS DIEPENBEEK)
                         RONDE 2  (14U55-16U30)

7.    Het leven is aan de durvers en de buffers  
Vanuit één gezin-één plan wil men via de metamethodiek Wrap around care en krachtgericht werken de regie aan het gezin geven om hen zo weer grip op hun leven te doen krijgen. Heidi, ouder en partner van een kind en echtgenoot met ASS vertelt hoe hulpverleners binnen hun gelopen hulpverleningstrajecten al dan niet op de  bufferprocessen van Van der Pas (processen die steun geven om in moeilijke omstandigheden kinderen goed groot te brengen) hebben ingezet om hen te empoweren en oudergericht te werken. Ze geeft u een inkijk in haar situatie en reikt de door haar ervaren do’s en dont’s van de hulpverleners en het beleid aan.
De sessie wordt ingeleid en begeleid door Marjan Van Echelpoel, Plan-trekker/gezinscoach en praktijklector UCLL.

8.    Ouders van een kind met een beperking: managers?  
Ouders van een kind met een handicap hebben te maken met een complex, veeleisend proces van opvoeding van hun kind met speciale behoeften. Het Magentaproject ontwikkelde een interventie op basis van de behoeften en middelen van de ouders. Het omvat groepsworkshops over managementvaardigheden en het omgaan met de balans tussen werk en privéleven. Thema's: tijdsmanagement, delegatie (om zorg te delen met anderen) en vergadervaardigheden (communicatie met professionals). Onderzoek toont aan dat de Magenta workshops de veerkracht, de balans tussen werk en privéleven en de samenwerking met professionals significant kunnen verbeteren.
Magenta workshops worden nog steeds georganiseerd in Vlaanderen.
Tijdens deze sessie zal Noor Seghers (www.magentaproject.be) toelichten hoe zij werken met ouders als ervaringsdeskundigen, wat de ontwikkelde tools inhouden en wat hun kijk op uitdagingen en kansen voor de toekomst is.

9.    Door ondersteunen mee opvoeden?  
Solidariteit en sociale steun is voor een gezin erg belangrijk. Vanuit dit gedachtengoed ondersteunt een DOMO-vrijwilliger langdurig een gezin dat weinig hulpbronnen heeft om kinderen goed groot te krijgen en daardoor kwetsbaar is. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op alle levensdomeinen (gezondheid, onderwijs, vrije tijd, opvoeding, wonen,…) en is gericht op het ontwikkelen van de talenten en vergroten van de toekomstkansen van deze kinderen en hun gezinnen. Zowel de vrijwilliger als het gezin staan op een ongedwongen, zelfgekozen manier ten opzichte van elkaar. Dit zorgt voor een vertrouwensband en voor een gelijkwaardige en wederkerige relatie. Hoe krijgt men dit klaar?  Waar zet men op in? Welke uitdagingen ziet men?
Deze sessie wordt geleid door Mieja Engelen, ondervoorzitter van DOMO Hasselt, i.s.m. studenten bachelor ortho.

10.    LSCI : heilzaam voor kinderen en jongeren!  Maar wat werkt ook bij ouders?
Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een vrij bekende en onderzochte interventiemethode (www.lsci.org)  om crisissituaties met kinderen en jongeren om te buigen tot leermomenten. Deze methode leert kinderen effectief om te gaan met hun emoties, geeft hen meer inzicht in gedrag van zichzelf en van anderen,…
Benny Leesen, master trainer LSCI , gaat in deze sessie met de deelnemers  op zoek naar werkzame principes van deze interventie (oa. actief en in stappen luisteren, conflictcyclus, thema’s herkennen en gebruiken als leerkans)  die ook voor de relatie/communicatie professional-ouder als ouder-kind heilzaam kunnen zijn.  

11.    De relatie ouders en pleegouders, een kwestie van territorium?   
(Hoe) blijf ik nog wel de ouder?, is een vraag die ouders zich stellen als hun kind in een pleeggezin, al dan niet op basis van vrijwilligheid, terecht komt. Ouders geven het ‘opvoederschap’ voor korte of langere tijd af, pleegouders nemen opvoedende taken op. De kans dat er een territoriumstrijd ontstaat is reëel.
Ben Nicolai, orthopedagoog, lid van RvB Pleegzorg Vlaanderen en zelf pleegvader, geeft weer hoe het territoriaal belang in de verschillende pleegzorgrelaties speelt.

12.    Solidariteit met ouders in een online wereld
Ouders worden in de online wereld geconfronteerd met diverse nieuwe uitdagingen. Dit roept bij hun diverse vragen op, zoals:  Waarom trekken sociale media zo aan bij jongeren?, Wat is dan balans en hoe te definiëren binnen een gezin?,… . In deze workshop willen Tom Vandries en Davy Nijs (beiden orthopedagoog en onderzoekers binnen de onderzoekslijn eSocialWork UCLL) dit fenomeen van dichterbij onderzoeken. Ze brengen zowel het perspectief van – virtueel of eventueel aanwezige – jongeren en ouders in. Hiernaast onderzoeken ze de impact van de online wereld op ouders zowel vanuit een pedagogische als vanuit een oudergerichte bril. De deelnemers worden ten slotte uitgenodigd hun eigen manier van omgaan met ouders omtrent dit thema te onderzoeken.

 

 

Inschrijvingsformulier Congres IPP 24-25-26 maart 2020Flyer Congres IPP 24-25-26 maart 2020
Analytisch nummer: 
6351030000