Overslaan en naar de inhoud gaan

28 APR & 16 JUN 2020 Babo de Beer
Navorming

U bent hier

2-daagse Babo de Beer
Geweld in het gezin bespreekbaar maken met jonge kinderen

Aanpak in de preventie van intra-familiaal geweld

op dinsdag 28 april en dinsdag 16 juni 2020, telkens van 12u45 tot 16u45 te Leuven
Onze ref.: NAV-RP-LEU-2020-008

LEERDOELEN / DOELSTELLINGEN

1 op de 5 kinderen komt in aanraking met een of meerdere (fysiek, emotioneel, ….) vormen van geweld in het gezin (door ruzies, (v)echtscheiding, partnergeweld, overmatig straffen, onmacht ouders…). Dit laat voor elk kind sporen na, ook als ze enkel getuige zijn. Bij jonge kinderen missen we echter vaak de signalen van intra-familiaal geweld (IFG). Vaak omdat we niet weten hoe we met jonge kinderen over dit thema kunnen spreken en omdat jonge kinderen weinig taal hebben om te verwoorden wat er in hen omgaat. Wanneer er sprake is van ‘moeilijke situaties in het gezin’  is het belangrijk dat zorgfiguren een context creëren waarin het mogelijk is om met kinderen te spreken over de moeilijke situaties en hun emoties die ze hierbij ervaren.

De methodiek van Babo is ontwikkeld voor professionals (hulpverleners en leerkrachten) om met jonge kinderen hun gezin en vormen van eventueel geweld in het gezin bespreekbaar te maken, in groep of individueel. Babo nodigt jonge kinderen uit om stil te staan bij het leven in een gezin en hun ervaringen hierrond te delen. Centraal staat Babo de Beer. Aan de hand van tekeningen, doe-opdrachten, handpop en verhalen met Babo in de hoofdrol, vertellen jonge kinderen over de afspraken en gewoonten in hun gezin, over fijne en moeilijke gezinssituaties en over hun ervaren emoties.  

Deze methodiek zet in op preventie door het gezin met jonge kinderen bespreekbaar te maken: ‘hoe ziet elk zijn gezin eruit, wat zijn de verschillen tussen gezinnen, hoe gaan we om met conflicten in gezinnen’ en oefenen we met jonge kinderen in het kunnen aangeven van grenzen en opkomen voor zichzelf in het gezin. Bovendien reikt de methodiek door het creëren van een veilige context en openheid voor ieder zijn verhaal, ook concrete handvaten aan om zorgwekkende gezinssituaties en IFG vroegtijdig te detecteren, te bespreken en op te volgen. Met de aangereikte werkvormen kan je een aanbod op maat uitwerken en integreren in je dagelijkse werking met jonge kinderen.

DOELGROEP

De navorming staat open voor zowel hulpverleners als leerkrachten die met jonge kinderen werken. We maken ons sterk dat de unieke uitwisseling tussen deze twee groepen professionals een meerwaarde is voor de kijk op het werken met kinderen rond het bespreekbaar maken van het gezin (preventief en curatief).  

PROGRAMMA & INHOUD

Tijdens de 2-daagse vorming staan we stil hoe we met jonge kinderen kunnen spreken over hun gezin en hoe we geweld in het gezin bespreekbaar kunnen maken. We stellen Babo voor, oefenen de Babao methodiek in en gaan aan de slag met jouw noden, drempels en vragen rond Babo. Het ervaringsgericht leren staat centraal. We hanteren o.a. volgende werkvormen: Babo ervaren door de ogen van jezelf als kind, creatief oefenen met Babo, Babo toepassen uit voorbeelden van jouw praktijk, intervisie rond eigen casussen. Kortom, bereid je voor op een ‘hands-on’ vormingservaring!

babo_de_beer_illustraties_tinne_luyten.jpg

Dit navormingstraject bestaat uit twee halve dagen:

 • Dag 1 (4u)
  • Hersenontwikkeling bij jonge kinderen en de link met IFG
  • Transparant communiceren met jonge kinderen over het gezin en IFG
  • Voorstelling en aan de slag met Babo toolbox en methodieken
  • Oefenen methodieken van Babo a.d.h.v. casusmateriaal
 • Dag 2 (4u)
  • Draagkracht bij jonge kinderen vergroten: opvangen wat er loskomt
  • Transparant communiceren met ouders
  • Oefenen methodieken van Babo – uitbreiding
  • In team werken met Babo (incl. intervisie rond ervaren drempels en valkuilen)

LESGEVERS

 • Anneleen Roelandts is orthopedadoge (MA en aggregaat, KU Leuven) met expertise in het begeleiden van geweld in gezinnen en het ondersteunen van kinderen met moeilijk hanteerbaar gedrag. In het verleden coördineerde zij een trainingscentrum dat ondersteuning biedt aan gezinnen en scholen bij moeilijk hanteerbaar gedrag. Daarnaast werkte ze als coördinator van een inloopteam dat opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met jonge kinderen in een moeilijke leefsituatie. Binnen UCLL werkt zij als lector voor de Banaba Buitengewoon Onderwijs rond moeilijk hanteerbaar gedrag, handelingsgericht werken en ouderparticipatie. Als onderzoeker van het Expertisecentrum Resilient People (UCLL) bouwde Anneleen uitgebreide expertise op rond intrafamiliaal geweld bespreekbaar maken op school.
 • Dorien Wuyts is klinisch kinderpsychologe (PhD en aggregaat, KU Leuven en UGent) met expertise in trauma, intrafamiliaal geweld en de ontwikkeling van het (jonge) kind. In het verleden werkte zij als psychologe Neonatologie en coördineerde zij een team van een observatie- en behandelingscentrum voor kinderen en jongeren. Dorien is EMDR-traumatherapeute en heeft een eigen praktijk waar ze o.a. trauma bij slachtoffers (kinderen en volwassen) van intrafamiliaal en/of seksueel geweld begeleid. Dorien is lid van het traumanetwerk EMDR Belgium waar ze instaat voor de werkgroep rond traumatherapie voor kinderen en jongeren. Binnen UCLL werkt Dorien als lector psychologie voor Sociale Readaptatiewetenschappen. Als onderzoeker van het Expertisecentrum Resilient People (UCLL) bouwde Dorien expertise op rond geweld bespreekbaar maken met gezinnen en jonge kinderen.

DATA & UREN
Dinsdag 28 april 2020 en dinsdag 16 juni 2020,
telkens van 12u45 tot 16u45.

LOCATIE
UCLL Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Leuven

DEELNAMEPRIJS
195€ voor twee halve dagen navorming,
incl. pakket ‘toolbox Babo de beer’  t.w.v. 70€
incl. catering (koffie, frisdrank, versnapering)

INSCHRIJVEN
Hieronder via het online inschrijvingsformulier.
Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met 20/4/2020.

CONTACT

MEER INFO over de BABO-methodiekINSCHRIJFFORMULIER 2-daagse BABO DE BEER 28/4 & 16/6/2020
Analytisch nummer: 
5108001000