Overslaan en naar de inhoud gaan

4 april 2019 - Opleiding kandidaat-voorzitters cliëntoverleg integrale jeugdhulp
Navorming

U bent hier

logos_1.png

opleiding kandidaat- voorzitters cliëntoverleg integrale jeugdhulp

UC Leuven Limburg werkt samen met de Vlaamse overheid, agentschap jongerenwelzijn,  een opleiding uit voor kandidaat voorzitters . Het betreft een vierdaagse vorming  die  plaats vindt in Brussel.

Wat is een cliëntoverleg integrale jeugdhulp met externe voorzitter?

Bij een cliëntoverleg integrale jeugdhulp komen cliënten, hulpverleners en betrokkenen uit het sociaal netwerk van de cliënt samen om in complexe situaties de ondersteuning van hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen en de continuïteit ervan te bewaken. Een externe voorzitter, onafhankelijk van de jeugdhulpaanbieders, zit het overleg voor.

De hulpvraag of – behoefte van de cliënt staat centraal. Hulpverleners en cliënt worden als gelijkwaardige partners maximaal betrokken bij het overleg. De vertrouwenspersoon van de minderjarige kan hem op dit overleg bijstaan en voor zijn belangen opkomen. Ouders kunnen een steunfiguur meenemen.

Met akkoord van de ouders, opvoedingsverantwoordelijke en bekwame jongeren kunnen maximaal 2 externe deskundigen aan het overleg deelnemen om ontbrekende expertise in te brengen.

Het cliëntoverleg leidt tot een tastbaar resultaat: een werkplan. Daarin wordt concreet vermeld wie wat doe: wat neemt de cliënt en zijn netwerk op, waarvoor is professionele hulp nodig?

Op dit overleg wordt voor elk werkplan ook een hulpcoördinator aangesteld, verantwoordelijk voor de opvolging en evaluatie van het werkplan. Iedere betrokken hulpverlener kan de rol van hulpcoördinator opnemen mits hij hiervoor het mandaat krijgt van de cliënt en van de andere betrokken partners.

De voorzitter van het cliëntoverleg modereert. Hij mengt zich niet inhoudelijk in de debatten maar waakt erover dat het gesprek wordt gevoerd op het niveau van de cliënt zodat die ook effectief kan participeren.

Het cliëntoverleg heeft een uitdrukkelijk plaats gekregen in het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp  (art 30) en is een belangrijke tool om de continuïteit van de hulpverlening te verbeteren.

Meer info:

Wie is de voorzitter?

Het is essentieel  dat een voorzitter over algemene kennis beschikt van het landschap van de jeugdhulpverlening. Hij vertrekt vanuit een participatieve en oplossingsgerichte grondhouding. Verder moet hij zich de nodige bemiddelings- en vergadertechnische vaardigheden eigen maken.   Hij heeft de opleiding tot externe voorzitter succesvol afgesloten.

De voorzitter onderschrijft de deontologische code van een cliëntoverleg en ondertekent een aannemingscontract met de afdeling Continuïteit en Toegang van het Agentschap Jongerenwelzijn, waarin hij werkzaam is. Hij is bereid om minstens 1 X per jaar een intervisie  over cliëntoverleg te volgen en registreert zijn activiteiten via registratie in Insisto, een door de overheid opgesteld systeem. Hij behoort tot één of meerdere regionale pools van voorzitters (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en/of Brussel). Het staat de voorzitter vrij om zich voor meer dan één provincie aan te bieden. Hij neemt per jaar minimaal 4 opdrachten cliëntoverleg aan.

Vergoeding van de voorzitter voor een cliëntoverleg

  • voor de voorbereiding en  administratie, op voorwaarde dat je ook effectief handelingen stelde in het dossier: 30,6 euro
  • een ereloon per overleg van 127,5 euro (inclusief btw);
  • een forfaitaire onkostenvergoeding van 85,68 euro (inclusief btw) per overleg.
  • Als je als co-voorzitter optreedt krijg je een ereloon van 55,08 euro en een onkostenvergoeding van 55,08 euro (beiden inclusief BTW).
  • Voor het volgen van een intervisie ontvang je een forfaitaire onkostenvergoeding van 71,4 euro (inclusief BTW)

Inhoud van de opleiding  

De opleiding is gespreid over vier dagen. De twee eerste dagen zijn gericht op informatie en kennis omtrent belangrijke en noodzakelijke juridische, psychologische en sociologische kaders ( decreet integrale jeugdhulp, decreet rechtspositie minderjarigen, beroepsgeheim,  veranderende maatschappelijke context en de plaats van jongeren/ouders  en hulpverlening hierin,  groepsdynamica, communicatie en interactie,….) met betrekking tot  het cliëntoverleg. Het accent  zal ook liggen op het trainen van vaardigheden in deze bijzondere positie als voorzitter van dergelijk overleg (voorbereiding, wie uitnodigen, bepalen van de agenda, modereren van overleg, meerzijdige partijdige houding, oplossingsgericht werken, communicatie met kinderen/jongeren, opmaak van een werkplan,…).

De derde dag  is een oefendag waar aan de hand van casussen in kleinere groep wordt geoefend. In de voormiddag van dag vier staan we stil bij bijzondere complexiteiten en zal in de namiddag iemand van de afdeling van ACT de praktische/administratieve kant van de zaak toelichten.

Opleidersteam

Alle opleiders hebben ervaring met cliëntoverleg in de jeugdhulp en zijn docenten aan de UCLL:

Christel Bruninx, Mia Claes, Katrien Meireman, Ief Nijsmans en Sofie Van Pelt.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen  met affiniteit, nuttige ervaring en kennis van de jeugdhulp kan zich inschrijven voor de opleiding.

Data en locaties

Het betreft een vier-daagse opleiding die doorgaat op:

  • 4 april 2019 
  • 25 april 2019
  • 10 mei 2019
  • 24 mei 2019

Alle opleidingsdagen gaan door in Brussel. Een lesdag duurt van 9u tot 16u30.

Kostprijs

De vierdaagse opleiding kost  320 euro (80 euro/dag).

Broodjesmaaltijd en drank zijn inbegrepen in de prijs.

Indien je meer info wenst:

Mia Claes - mia.claes@ucll.be

UC Leuven
Programma Welzijn
Campus Sociale School Heverlee
016 37 51 00
0478 23 65 43

 
Inschrijvingsformulier
Analytisch nummer: 
volgt