Overslaan en naar de inhoud gaan

7, 14, 21 & 28 mrt 2019 - Frans voor hulp- en dienstverleners

In deze vorming ligt het accent niet op het perfecte Frans, maar wel op het in gesprek durven gaan in het Frans.  De hulp- en/of dienstverlener wordt weerbaarder in Franstalige gesprekken en durft vol vertrouwen en empatisch, professioneel en efficiënt contact te leggen met een franstalige gesprekspartner.

Er wordt gewerkt met concrete voorbeelden en videofragmenten van gesprekken, waarbij er vooraf oog is voor sleutelzinnen, basiswoordenschat en non-verbale communicatie.
De focus ligt veel meer op functionele kennis dan op correct grammaticaal taalgebruik.

Enkele reacties van eerdere deelnemers: https://www.youtube.com/watch?v=h4NHsR6jp4M

Korte inhoud van het aanbod:

  • inoefenen van de basis gespreksvaardigheden (openen gesprek, afsluiten gesprek, parafraseren, gevoelens reflecteren en concretiseren) aan de hand van dialogen, fiches met sleutelzinnen en sleutelwoorden.
  • praktische woordenschat voor het werkveld (aangepast aan de werksituaties van de deelnemers).
  • luisteroefeningen.
  • spreekoefeningen.
  • rollenspellen.
     

doelgroep

Hulpverleners en dienstverleners die zich onzeker voelen in het Frans.
Hulpverleners en dienstverleners die in een specifieke context werken en zich de specifieke woordenschat eigen willen maken (bv. justitieel werk, OCMW, CAW, JAC, handicap...).

lesgever

Sofie Van Pelt is al geruime tijd verbonden aan de Hogeschool UC Leuven-Limburg.  Zij doceert o.m. Frans en Intercultureel Werken.  Zij was tevens projectleider van het OOF-project SoLangue en publiceerde in dit kader het boek “Empathisch Frans voor hulp- en dienstverleners” (Acco, 2016).

kostprijs

395,00 euro - inclusief drank en broodjeslunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 30 000.

praktische info

Vormingsdagen:
- donderdag 7 maart 2019, 09u30 tot 16u30.
- donderdag 14 maart 2019, 09u30 tot 16u30.
- donderdag 21 maart 2019, 09u30 tot 16u30.
- donderdag 28 maart 2019, 09u30 tot 16u30.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 10 deelnemers / Maximum aantal: 20 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be.

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIERFLYER
Analytisch nummer: 
3 40 71 30 000