Overslaan en naar de inhoud gaan

1 & 15 feb 2019 - Indirect bemiddelen

Niet voor elke conflictbemiddeling willen de partijen samen aan één tafel zitten. In deze tweedaagse staan we stil hoe we als bemiddelaar al pendelend tussen de partijen een constructieve voortgang kunnen bewerkstellingen. Soms leidt dit alsnog tot een samenkomst met alle partijen, soms blijf je indirect pendelen.

Tijdens deze vorming buigen we ons over vragen als:

  • Hoe de werkingsprincipes hanteren in voornamelijk individuele gesprekken?
  • Hoe omgaan met de valkuilen?
  • Hoe ga je als bemiddelaar om met weerstanden die partijen ervaren om samen rond de tafel te zitten?
  • Hoe breng je boodschappen, verhalen over zonder weerstand op te wekken en je blijvend meerzijdig partijdig op te stellen?
  • Wat zijn extra aandachtspunten in een indirecte bemiddeling?

Zowel de aard van het conflict, de relatie tussen de partijen maar ook jouw visie als bemiddelaar hebben invloed op het bemiddelingsproces en het verloop van een bemiddeling. De ene bemiddelaar zal op een directe bemiddeling aansturen, de andere laat de keuze om mekaar te ontmoeten, sterk bij de partijen. Elke houding of visie heeft zijn waarde. We gaan niet de verschillende visies beoordelen of scoren. Wel staan we stil bij je eigen visie op (in)direct bemiddelen in jouw context en wat dit betekent voor het bemiddelingsproces.

Tijdens de twee dagen wordt er hoofdzakelijk gewerkt met eigen ervaringen en casussen van de deelnemers. Naast theorie en uitwisseling gaat er veel ruimte naar oefenen in de vorm van rollenspelen.
 

Doelgroep

Voor bemiddelaars uit allerhande sectoren of iedereen die vanuit zijn functie bemiddelend aan de slag gaat met conflicten.
Deze opleiding is erkend, in het kader van permanente vorming, door de federale bemiddelingscommissie voor 12u

Lesgever

Kris Mullens, maatschappelijk assistent, criminoloog, erkend familiaal bemiddelaar, ex-herstelbemiddelaar en procesbegeleider Columbus-project Alba.

Kostprijs

190,00 euro - inclusief drank en broodjeslunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 30 001.

Praktische info

Vormingsdagen:
- vrijdag 1 februari 2019, 09u30 tot 16u30. 
- vrijdag 15 februari 2019, 09u30 tot 16u30.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 10 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 40 71 30 001