Overslaan en naar de inhoud gaan

12 mrt 2019 - intervisievaardigheden voor krachtgerichte intervisie

Héél wat werkcontexten maken gebruik van intervisie waardoor hulpverleners in de mogelijkheid worden gesteld aspecten van het werk te bespreken. Op deze manier trachten organisaties enerzijds de kwaliteit van hun aangeboden hulp te optimaliseren, en anderzijds ook ondersteuning te bieden aan hun werknemers. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze intervisie geen vrijblijvend babbeltje wordt over cliënten en hun context? Hoe kunnen we in intervisie goede vragen stellen zodat we verdieping krijgen in de bespreking? Hoe kunnen we als mede-intervisant onze collega ondersteunen, waarderen, én tegelijkertijd ook uitdagen om zelfs in moeilijke omstandigheden toch goede zorg te blijven bieden?

Deze inspiratiedag richt zich op alle hulpverleners die in hun werk de kwaliteit van intervisie willen verhogen. We staan stil bij noodzakelijke vaardigheden zoals exploreren, ondersteunen, waarderen, confronteren, reflecteren, vragen stellen,… die vanuit een krachtgericht denkmodel invulling krijgen. Deze vaardigheden zorgen immers voor verdieping in de intervisiebespreking, waardoor niet enkel de cliënt in de focus staat, maar ook jij als hulpverlener deel van de bespreking wordt. Daarnaast wordt er vanuit het oplossingsgericht denkmodel een kader aangereikt, dat je in intervisie kan helpen komen tot doelformulering en doet stilstaan bij je eigen competenties, om van daaruit te werken aan vooruitgang en hierover reflectie kan stimuleren.

In aansluiting op deze vorming, reikt het aanbod “Intervisiemethodieken” drie intervisiemodellen aan, waarbinnen de intervisievaardigheden uit deze opleidingsdag kunnen toegepast worden. (incidentmethode, meerstemmigheid in intervisie en reflecting-team intervisiemodel).

 

Doelgroep

Voor alle hulpverleners die de kwaliteit van de intervisie willen verhogen.

Lesgever

Leen Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend  supervisor, (praktijk)lector aan UC Leuven-Limburg , verbonden  aan opleidingsinstituut Focus on Emotion  in de opleiding experiëntieel integratieve therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin.

Kostprijs

115,00 euro - inclusief drank en lunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 95 000.

Praktische info

Vormingsdag: dinsdag 12 maart 2019, 09u30 tot 16u30.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 8 deelnemers / Maximum aantal: 14 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 40 71 95 000