Overslaan en naar de inhoud gaan

13 NOV -17 JUN 2020 Begeleide intervisie teambegeleiders
Navorming

U bent hier

INFO & INSCHRIJFFORMULIER

Ref.: NAV-RP-LEU-2019-005

DOELGROEP

Voor teambegeleiders en mensen die in hun job verantwoordelijkheid dragen in het aansturen van anderen, en die samen met andere “leidinggevenden” willen stilstaan bij de manier waarop ze dit doen. Dit aanbod laat deelnemers ervaren wat de kracht van intervisie kan zijn in het vormgeven van je job vanuit persoonlijke krachten en uitdagingen.

 

TOELICHTING
Hoe vind ik als teambegeleider een evenwicht tussen ondersteunen, stimuleren, uitdagen en sturen?  Hoe geef ik moeilijke boodschappen  aan een teamlid?  Hoe ga ik om met het spanningsveld tussen de verwachtingen vanuit het beleid en deze van het team dat ik aanstuur? Deze vragen zijn waarschijnlijk maar enkele aspecten die je in je werk als teambegeleider bezighouden.  In  deze  intervisiegroep willen we je de mogelijkheid geven om onder professionele begeleiding stil te staan bij deze aspecten en hierover in gesprek te gaan met collega-teambegeleiders. Tegelijkertijd kan je “aan den lijve” ondervinden hoe bepaalde intervisievormen kunnen worden ingezet, en welke effecten dit kan hebben op de manier waarop je je werk uitvoert.  De ervaring leert ons dat het delen van ervaringen, reflectie  op  deze  ervaringen,  en ondersteuning  in het zoeken van je eigen weg, vaak een groot verschil kunnen maken. Deze intervisiegroep wil je alvast de kracht van verbinding laten ervaren, en biedt op die manier voeding bij de invulling van een job die af en toe als een solo-job aanvoelt....

INHOUD
Aan de hand van de inbreng van de deelnemers, gaan we op een ervaringsgerichte manier aan de slag met één of meerdere intervisiemethodieken. Afhankelijk van de verwachtingen van de inbrenger wordt een “passende” methodiek gekozen, waardoor de intervisiereeks enerzijds de mogelijkheid biedt om te proeven van bepaalde intervisiemethodieken, en anderzijds de kans geeft om aan de slag te gaan met zeer concrete ervaringen uit de eigen praktijk. De parallelprocessen die ontstaan tussen dit intervisietraject en de begeleidingstrajecten op de werkvloer, worden door de deelnemers als zeer leerrijk en verrijkend ervaren.

LESGEVER
Leen    Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend  supervisor, (praktijk)lector UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee, verbonden aan opleidingsinstituut Focus on Emotion ism KULeuven,  in de opleiding
experiëntieel cliëntgerichte therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin.

PRAKTISCH

Data & uren:

  • 13/11/2019 van 9u30 tot 12u30
  • 18/12/2019 van 9u30 tot 12u30
  • 22/01/2020 van 9u30 tot 12u30
  • 19/02/2020 van 9u30 tot 12u30
  • 18/03/2020 van 9u30 tot 12u30
  • 22/04/2020 van 9u30 tot 12u30
  • 20/05/2020 van 9u30 tot 12u30
  • 17/06/2020 van 9u30 tot 12u30

Locatie: Leuven

Deelnameprijs: 650,00 €, incl. koffie & water

Contact: bijkomende  info (inhoudelijk, praktisch, administratief) mag u opvragen via navormingen@ucll.be

Inschrijfformulier
Analytisch nummer: 
5 10 80 01 000