Overslaan en naar de inhoud gaan

21 JAN - 11 FEB 2020 Intervisievaardigheden krachtgerichte intervisie
Navorming

U bent hier

INFO & INSCHRIJFFORMULIER

Ref.: NAV-RP-LEU-2020-002

DOELGROEP

Voor alle hulpverleners die de kwaliteit van de intervisie willen verhogen.

TOELICHTING
Héél wat werkcontexten maken gebruik van intervisie waardoor hulpverleners in de mogelijkheid worden gesteld aspecten van het werk te bespreken. Op deze manier trachten organisaties enerzijds de kwaliteit van hun aangeboden hulp te optimaliseren, en anderzijds ook ondersteuning te bieden aan hun werknemers. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze intervisie geen vrijblijvend babbeltje wordt over cliënten en hun context? Hoe kunnen we in intervisie goede vragen stellen zodat we verdieping krijgen in de bespreking? Hoe kunnen we als mede-intervisant onze collega ondersteunen, waarderen, én tegelijkertijd ook uitdagen om zelfs in moeilijke omstandigheden toch goede zorg te blijven bieden?
Deze inspiratie-tweedaagse richt zich op alle hulpverleners die in hun werk de kwaliteit van intervisie willen verhogen. We staan stil bij noodzakelijke vaardigheden zoals exploreren, ondersteunen, waarderen, confronteren, reflecteren, vragen stellen,… die vanuit een krachtgericht denkmodel invulling krijgen. Deze vaardigheden zorgen immers voor verdieping in de intervisiebespreking, waardoor niet enkel de cliënt in de focus staat, maar ook jij als hulpverlener deel van de bespreking wordt. Daarnaast wordt er vanuit het oplossingsgericht denkmodel een kader aangereikt, dat je in intervisie kan helpen komen tot doelformulering en doet stilstaan bij je eigen competenties, om van daaruit te werken aan vooruitgang en hierover reflectie kan stimuleren. Op die manier kan intervisie van een “vrijblijvend praatje” over je werk met cliënten uitgroeien tot een methodiek die je aanzet en ondersteunt om je eigen professionele groei op een procesmatige manier in handen te nemen.
In aansluiting op deze vorming, reikt het aanbod “Intervisiemethodieken” drie intervisiemodellen aan, waarbinnen de intervisievaardigheden uit deze opleidingsdag kunnen toegepast worden. (incidentmethode, meerstemmigheid in intervisie en reflecting-team intervisiemodel)

LESGEVER
Leen Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend  supervisor, (praktijk)lector UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee, verbonden aan opleidingsinstituut Focus on Emotion ism KULeuven,  in de opleiding
experiëntieel cliëntgerichte therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin.

PRAKTISCH
Data: dinsdag 21 januari en dinsdag 11 februari 2020
Uren: telkens van 9u30 tot 16u30
Locatie: Leuven

Deelnameprijs: 225,00 €, incl. lunchmaaltijd, koffie en water

Contact: bijkomende  info (inhoudelijk, praktisch, administratief) mag u opvragen via navormingen@ucll.be

Inschrijfformulier
Analytisch nummer: 
5 10 80 01 000