Overslaan en naar de inhoud gaan

21 nov 2018 - Begeleide intervisie voor teambegeleiders
Navorming

U bent hier

21 nov & 5 dec 2018, 14 jan, 25 feb, 18 mrt, 29 apr, 27 mei & 24 jun 2019 - Begeleide intervisie voor teambegeleiders

Hoe vind ik als teambegeleider een evenwicht tussen ondersteunen, stimuleren en sturen?  Hoe geef ik moeilijke boodschappen  aan een teamlid?  Hoe ga ik om met het spanningsveld tussen de verwachtingen vanuit het beleid en deze van het team dat ik aanstuur? Deze vragen zijn waarschijnlijk maar enkele aspecten die je in je werk als teambegeleider bezighouden.  In  deze  intervisiegroep willen we je de mogelijkheid geven om onder professionele begeleiding stil te staan bij deze aspecten en hierover in gesprek te gaan met collega-teambegeleiders. Tegelijkertijd kan je “aan den lijve” ondervinden hoe bepaalde intervisievormen kunnen worden ingezet, en welke effecten dit kan hebben op de manier waarop je je werk uitvoert.  De ervaring leert ons dat het delen van ervaringen, reflectie  op  deze  ervaringen,  en ondersteuning  in het zoeken van je eigen weg, vaak een groot verschil kunnen maken. Deze intervisiegroep wil je alvast de kracht van verbinding laten ervaren, en biedt op die manier voeding bij de invulling van een job die af en toe als een solo-job aanvoelt....

Aan de hand van de inbreng van de deelnemers, gaan we op een ervaringsgerichte manier aan de slag met één of meerdere intervisiemethodieken. Afhankelijk van de verwachtingen van de inbrenger wordt een “passende” methodiek gekozen, waardoor de intervisiereeks enerzijds de mogelijkheid biedt om te proeven van bepaalde intervisiemethodieken, en anderzijds de kans geeft om aan de slag te gaan met zeer concrete ervaringen uit de eigen praktijk. De parallelprocessen die ontstaan tussen dit intervisietraject en de begeleidingstrajecten op de werkvloer, worden door de deelnemers als zeer leerrijk en verrijkend ervaren.

 

doelgroep

Voor teambegeleiders en mensen die in hun job verantwoordelijkheid dragen in het aansturen van anderen, en die samen met andere “leidinggevenden” willen stilstaan bij de manier waarop ze dit doen. Dit aanbod laat deelnemers ervaren wat de kracht van intervisie kan zijn in het vormgeven van je job vanuit persoonlijke krachten en uitdagingen.

lesgever

Leen    Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend  supervisor, (praktijk)lector UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee, verbonden aan opleidingsinstituut Focus on Emotion  in de opleiding experiëntieel integratieve therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin.

kostprijs

650,00 euro - inclusief drank.

praktische info

Vormingsdagen:

  • woensdag 21 november 2018, 09u30 tot 12u30.
  • woensdag 5 december 2018, 09u30 tot 12u30.
  • maandag 14 januari 2019, 09u30 tot 12u30.
  • maandag 25 februari 2019, 13u30 tot 16u30.
  • maandag 18 maart 2019, 09u30 tot 12u30.
  • maandag 29 april 2019, 09u30 tot 12u30.
  • maandag 27 mei 2019, 09u30 tot 12u30.
  • maandag 24 juni 2019, 09u30 tot 12u30.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 4 deelnemers // Maximum aantal: 6 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 40 71 95 000