Overslaan en naar de inhoud gaan

22 jan & 19 feb 2019 - Reflectieve begeleidingsvormen: coaching, supervisie en intervisie

Coaching, supervisie, intervisie, werkbegeleiding…. of het verhaal van het bos en de bomen, en hoe je daarin kan verdwalen.

Om optimaal in te kunnen gaan op de behoefte aan begeleiding, ondersteuning, coaching  op het werk, is inzicht in de verschillende reflectieve begeleidingsvormen geen overbodige  luxe. De begeleidingsvorm of leermethode die best aansluit bij de behoefte van een beginnend professional is immers  zeer verschillend van de methode die best ingezet  wordt bij een ervaren rot in het vak. Deze inspiratie-tweedaagse richt zich op iedereen die in de uitoefening van zijn/haar  job,  werk wil maken van goede ondersteuning en begeleiding van mensen op de werkvloer, vanuit de overtuiging dat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor een kwaliteitsvolle organisatie.

Deze navorming kan verdere verdieping krijgen door het aanbod “intervisiemethodieken”, waarin per opleidingsdag één specifieke intervisiemethodiek theoretisch gekaderd én ook ingeoefend wordt.

Ook het aanbod “intervisievaardigheden voor krachtgerichte intervisie”, kan een mooie aanvulling bieden op dit aanbod. Tijdens deze opleidingsdag worden vaardigheden als exploreren, waarderen, confronteren, inspireren, uitdagen…. vanuit een oplossingsgericht denkmodel aangereikt en ingeoefend.

Doelgroep

Deze vorming is bedoeld voor elke hulpverlener die in zijn job de nood ervaart aan ondersteuning, begeleiding, leren, reflectie,  moeilijke maar ook positieve ervaringen delen…. en die vanuit deze nood wil  kijken naar hoe hij hieraan tegemoet kan komen in de eigen organisatie. Verder is ook elke leidinggevende die het belang van begeleiding en ondersteuning van de hulpverleners (en van zichzelf!) erkent, die ruimte wil geven aan hulpverleners om blijvend te leren, maar die zoekend is in hoe hij dit vorm kan geven in zijn organisatie, van harte welkom!

Lesgever

Leen Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend supervisor,  (praktijk) lector aan UC Leuven-Limburg, Campus Sociale  School Heverlee, verbonden  aan opleidingsinstituut "Focus on Emotion" in de opleiding "experiëntieel integratieve therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin".

Kostprijs

225,00 euro - inclusief drank en lunch.

Analytisch nummer: 2 40 71 95 000.

Praktische info

Vormingsdagen:​
- dinsdag 22 januari 2019, 09u30 tot 16u30.
- dinsdag 19 februari 2019, 09u30 tot 16u30.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 8 deelnemers // Maximum aantal: 14 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 40 71 95 000