Overslaan en naar de inhoud gaan

28APR & 12+26MEI 2020 Intervisiemethodieken
Navorming

U bent hier

INTERVISIEMETHODIEKEN

op dinsdag 28 april en dinsdag 12+26 mei 2020
door Leen Bruyninckx te Leuven
Ref.: NAV-RP-LEU-2020-003

DOELGROEP

Voor diegenen die inspiratie zoeken en aan de slag willen gaan met nieuwe modellen voor intervisie.

TOELICHTING
Dit opleidingsaanbod bestaat uit drie dagen die naar eigen wens kunnen samengesteld worden. Je kan dus kiezen voor 1, 2 of 3 dagen vorming in een specifieke intervisiemethodiek.
De eerste dag komt het “Reflecting-team intervisiemodel” aan bod. Dit intervisiemodel is een  oplossingsgericht model, waarbij reflectie gestimuleerd wordt bij de intervisanten vanuit een oplossingsgerichte visie. Deze gaat uit van krachten en mogelijkheden, eerder dan de focus te leggen op problemen en moeilijkheden. De werkvorm is bijzonder geschikt voor teams die zoekend zijn in hoe ze deze krachtgerichte kijk ook kunnen implementeren in intervisie.
De tweede dag staat de “Incidentmethode” centraal. Deze werkvorm is vooral gericht op het bekijken van een bepaalde “moeilijke situatie” of “incident”, en dit vanuit verschillende perspectieven. Het is dus eerder een taakgerichte  werkvorm, die goed werkt in teams waar mensen elkaar graag ondersteunen vanuit het delen van het eigen perspectief. Deze werkvorm stimuleert mensen tot situationeel denken, en zet mensen aan tot reflectie vanuit een eerder actie-gerichte kijk. De incidentmethode biedt een model dat niet vertrekt vanuit reflectie maar vanuit actie, waardoor ook mensen met een doe-gerichte leerstijl zich makkelijker tot de intervisie kunnen verbinden.
De derde dag legt de focus op het model “meerstemmigheid in intervisie”. Dit intervisiemodel is gebaseerd op ervaren en beleven. Het model omvat elementen uit de methode Raguse (een intervisiemodel waarbij elementen uit de psycho-analyse, alsook aspecten uit de Thema-Gecentreerde Interactie samenkomen) gecombineerd met de gespreksmethode “diversiteit in stemmen”. Het is een model waarbij niet zozeer het stellen van vragen aan de orde is, maar vooral wordt gewerkt met het inlevingsvermogen en het verwoorden van ervaringen van de intervisanten. De focus van de intervisiebespreking ligt op het invoelen van het krachtenveld waarin de casusinbrenger zich bevindt. Gedurende de drie dagen wordt de intervisiemethodiek telkens kort theoretisch toegelicht, waarna de methodiek in één of twee intervisie-oefeningen wordt toegepast.

LESGEVER
Leen Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend  supervisor, (praktijk)lector UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee, verbonden aan opleidingsinstituut Focus on Emotion ism KULeuven,  in de opleiding
experiëntieel cliëntgerichte therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin.

PRAKTISCH

Data & uren:
dinsdag 28/04/2020 van 9u30 tot 16u30 Reflecting-team intervisiemodel
dinsdag 12/05/2020 van 9u30 tot 16u30 Incidentmethode
dinsdag 26/05/2020 van 9u30 tot 16u30 Meerstemmigheid in intervisie

Locatie: UCLL, Campus Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Deelnameprijs: 100,00 €/dag, incl. lunchmaaltijd, koffie & water

Contact: bijkomende  info (inhoudelijk, praktisch, administratief) mag u opvragen via navormingen@ucll.be
 

Inschrijfformulier
Analytisch nummer: 
5 10 80 01 000