Overslaan en naar de inhoud gaan

30 apr 2019 - Intervisiemethodieken
Navorming

U bent hier

30 apr, 6 mei & 11 jun 2019 - Intervisiemethodieken

Dit opleidingsaanbod bestaat uit drie dagen die naar eigen wens kunnen samengesteld worden. Je kan dus kiezen voor 1, 2 of 3 dagen vorming in een specifieke intervisiemethodiek.

De eerste dag komt het “Reflecting-team intervisiemodel” aan bod. Dit intervisiemodel is een  oplossingsgericht model, waarbij reflectie gestimuleerd wordt bij de intervisanten vanuit een oplossingsgerichte visie. Deze gaat uit van krachten en mogelijkheden, eerder dan de focus te leggen op problemen en moeilijkheden. De werkvorm is bijzonder geschikt voor teams die zoekend zijn in hoe ze deze krachtgerichte kijk ook kunnen implementeren in intervisie.

De tweede dag staat de “Incidentmethode” centraal. Deze werkvorm is vooral gericht op het bekijken van een bepaalde “moeilijke situatie” of “incident”, en dit vanuit verschillende perspectieven. Het is dus eerder een taakgerichte  werkvorm, die goed werkt in teams waar mensen elkaar graag ondersteunen vanuit het delen van het eigen perspectief. Deze werkvorm stimuleert mensen tot situationeel denken, en zet mensen aan tot reflectie vanuit een eerder actie-gerichte kijk. De incidentmethode biedt een model dat niet vertrekt vanuit reflectie maar vanuit actie, waardoor ook mensen met een doe-gerichte leerstijl zich makkelijker tot de intervisie kunnen verbinden.

De derde dag legt de focus op het model “meerstemmigheid in intervisie”. Dit intervisiemodel is gebaseerd op ervaren en beleven. Het model omvat elementen uit de methode Raguse (een intervisiemodel waarbij elementen uit de psycho-analyse, alsook aspecten uit de Thema-Gecentreerde Interactie samenkomen) gecombineerd met de gespreksmethode “diversiteit in stemmen”. Het is een model waarbij niet zozeer het stellen van vragen aan de orde is, maar vooral wordt gewerkt met het inlevingsvermogen en het verwoorden van ervaringen van de intervisanten. De focus van de intervisiebespreking ligt op het invoelen van het krachtenveld waarin de casusinbrenger zich bevindt. Gedurende de drie dagen wordt de intervisiemethodiek telkens kort theoretisch toegelicht, waarna de methodiek in één of twee intervisie-oefeningen wordt toegepast.

 

Doelgroep

Voor diegenen die inspiratie zoeken en aan de slag willen gaan met nieuwe modellen voor intervisie.

Lesgever

Leen Bruyninckx, maatschappelijk werkster, gestalttherapeute, Emotion Focused Therapeute, erkend supervisor,(praktijk) lector UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School Heverlee, verbonden aan opleidingsinstituut Focus on Emotion in de opleiding experiëntieel integratieve therapie-opleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin.

Kostprijs

115,00 euro voor 1 vormingsdag - inclusief drank en lunch.
220,00 euro voor 2 vormingsdagen - inclusief drank en lunch.
300,00 euro voor 3 vormingsdagen - inclusief drank en lunch.

Praktische info

Vormingsdagen:​
- dinsdag 30 april 2019, 09u30 tot 16u30: Reflecting-team-intervisiemodel.
- maandag 6 mei 2019, 09u30 tot 16u30: Incidentenmethode.
- dinsdag 11 juni 2019, 09u30 tot 16u30: Meerstemmigheid in intervisie.

Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Minimum aantal: 8 deelnemers // Maximum aantal: 14 deelnemers.

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Analytisch nummer: 
2 40 71 95 000