Overslaan en naar de inhoud gaan

11 okt 2018 - veerkrachtig leiderschap (jaarprogramma)

Wil jij je verder bekwamen en ontwikkelen op vlak van duurzaam, geloofwaardig en veerkrachtig leiderschap?
Neem jij graag initiatief op een manier die het beste haalt uit anderen en ook uit jezelf?
Wil jij je sensitiviteit verhogen om proactief te kunnen handelen?
Stel je vast dat in goede samenwerkingsverbanden één plus één groter wordt dan twee?
Voel jij ook dat je je hier met je volle persoon moet op toeleggen en dat leiderschap geen technische rol is die je vervult van negen tot vijf?

Wil je hier in groep op een gedegen manier over leren, waarbij we zoeken naar fundamentele aspecten van leiderschap en samenwerking die verder en dieper gaan dan schema's, modellen of rollenspelen?
Wil je alzo in een lerend en levend netwerk terecht komen waarbij mensen mekaar gedurende jaren blijven uitdagen en ondersteunen om zich te vervolmaken in de kunst van veerkrachtig leiderschap en samenwerking?

Opleidingsconcept:

Leiderschap en samenwerking bevorderen gebeurt in vele vormen en gedaanten: van besturen en organiseren tot veerkrachtig werken met mens en organisatie. Het is terecht één van de kritische succesfactoren van een organisatie.  Wij zien veerkrachtig leiderschap als een procesgerichte of relationele samenwerkingsvorm.  De focus van de opleiding is de zoektocht naar wat deelnemers doet bewegen vanuit hun eigen innerlijke kracht en hoe sensitiviteit te ontwikkelen om in verbinding te komen met de krachten van anderen.  Wij benaderen groepen, teams en organisaties als open systemen, als een levend en lerend geheel.  De opleiding zelf is de oefenplaats waar je via ervaringsgericht leren in groep je eigen mogelijkheden en valkuilen verkent, vaardigheden inoefent, instrumenten op hun bruikbaarheid toetst en theoretische kaders exploreert en verwerkt. Docenten met een stevige theoretische en methodische deskundigheid en een grote praktijkervaring ondersteunen je in je leerproces.

Het programma beoogt een duurzaam leereffect om met verandering en transitie om te gaan door middel van een unieke mix van ervaringsgericht leren en input van de laatste nieuwe modellen en theorieën.  Het programma bestaat uit 2 modules. In module 1 ligt de nadruk op individu en groep. In module 2 integreren we verder naar organisatieontwikkeling. Je kan pas inschrijven voor module 2 als je module 1 doorlopen hebt.  Concreet verkennen we volgende handvatten voor de leidinggevende:

 • ervaringsgericht meemaken én mee-maken van een groepsontwikkelingsproces
 • appreciatief onderzoekend en positief/preventief handelen
 • omgaan met verschillen, verschillen zijn rijkdom, niet iedereen ‘gelijk’, wel iedereen gelijkwaardig
 • kwaliteit van het resultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de relatie
 • in verbinding gaan schept veiligheid/vertrouwen
 • verkennen van begrippen als ‘servant leadership’, teamcoaching, process consultation, …
 • communicatie = tweezijdigheid, feedback in 2 richtingen, tegenspreekbaarheid
 • gedeelde verantwoordelijkheid: duidelijk wie doet wanneer wat hoe
 • meerzijdige partijdigheid
 • bemiddelen i.p.v. oplossen
 • vertrouwen geven en nemen
 • omgaan met kritische minderheid
 • kunnen werken met verschillende dynamieken: individu, groep, organisatie, geheel
   

doelgroep

Wij richten ons tot een brede doelgroep van mensen die professioneel initiatief nemen en samenwerking bevorderen én die samen met anderen bewust en actief aan hun eigen groeiproces willen werken.  Dat kan vanuit een formele rol van leidinggevende (teamverantwoordelijken, coördinatoren en algemeen leidinggevenden) of vanuit een informele of tijdelijke rol (informele trekker, projectleider, trainer, adviseur).  Zowel mensen uit de profit sector als uit de not-for-profit sector, zowel vanuit België alsook vanuit Nederland, vormden tot hiertoe het deelnemersveld van dit programma.

lesgever

Module 2: Organisatieontwikkeling & kwaliteitszorg
- Roger Goris, lic. psychologie, organisatieconsulent, lector UC Leuven-Limburg, campus Sociale School
- Koert Eeckhout, lic. organisatiepsychologie, consulent ontwikkelingsprocessen

kostprijs

Module 2: Organisatieontwikkeling & kwaliteitszorg (academiejaar 2018-2019)
1.280,00 euro (exclusief residentiële verblijfskosten van ongeveer 580€ ter plekke af te rekenen).

Analytisch nummer: 2 40 71 95 000.

praktische info

Vormingsdagen:

Module 2:
- Start en planning: 11 en 12 oktober 2018, residentieel
- Reflectie en theorievorming: 13 en 14 december 2018, residentieel
- Reflectie en theorievorming: 21 en 22 februari 2019, residentieel
- Reflectie en theorievorming: 25 en 26 april 2019, residentieel
- Integratie: 12 t.e.m. 14 juni 2019, residentieel

Plaats:
De residentiële verblijven gaan door in Kasteel Mariagaarde (www.kasteelmariagaarde.be(link is external)).

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.be(link sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

FOLDER VEERKRACHTIG LEIDERSCHAP (MODULE 2)
Analytisch nummer: 
2 40 71 95 000