Overslaan en naar de inhoud gaan
Welzijn

Welzijn

U bent hier

20 feb 2018 & 15 mrt 2018 - Youthwork <3 volunteers

Jongeren en hun engagement als vrijwilliger in het jeugdwerk: krijgen we in tijden van betaald ‘vrijetijdswerk’ het opbod tussen verschillende jeugdwerkorganisaties of blijven jongeren in hun keuzes vertrekken vanuit engagement vanuit het hart? En slagen jeugdwerkorganisaties er dan voldoende in aan te voelen wat die jongeren nodig hebben om dat engagement op een duurzame manier vorm te geven? Alleszins roept de relatie tussen jeugdwerkorganisaties en hun vrijwilligers steeds vaker vragen op.

Eat Love Volunteer, een boek waarin praktijklector sociaal-cultureel werk en onderzoeker Joris Piot nieuwe inzichten verzamelt en verenigingen inspireert in hun werken met vrijwilligers, geeft antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet je als begeleider van lokale groepen de vrijwilligers van die groepen tegemoet komen in hun vragen?
  • Zijn verenigingen te veel bezig met regelen en organiseren i.p.v. te zoeken naar wat hen ‘bezielt’?
  • Slagen verenigingen erin om traditie en innovatie met mekaar te combineren?
  • Hoe kunnen verenigingen open en toegankelijk blijven voor nieuwe vrijwilligers?
  • Hoe komen we op tijd te weten wat er mis loopt in verenigingen?

Bovenop ontwikkelde hij vanuit het onderzoek met 6 sociaal-culturele verenigingen het TRS-model voor vrijwilligersgroepen.  Dit model geeft richting aan zowel vrijwilligers als hun begeleiders en diens verenigingen in de zoektocht naar de ultieme relatie tussen vrijwilligers en de verenigingscontext waarbinnen ze actief zijn. 

Tijdens een studiemoment leggen professionele jeugdwerkers en ondersteuners van vrijwilligers in het jeugdwerk hun vragen rond het werken met vrijwilligers op tafel en zoeken we samen vanuit de inspiratie van Eat Love Volunteer naar de antwoorden die het jeugdwerk moeten helpen een stevige ondersteuningsrelatie uit te bouwen met hun vrijwillige jeugdwerkers.  Concreet inventariseren we eerst de vraagstukken uit het jeugdwerk rond het werken met vrijwilligers, geeft Joris Piot daarna een inkijk in de resultaten van het onderzoek ‘ondersteuning van vrijwilligers in verenigingen’ en werken we daarna in kleine groepen verder op de inspiratie vanuit Eat Love Volunteer.   Na deze dag gaan alle deelnemers met de input aan de slag in hun eigen organisatie in de zoektocht naar de bruikbaarheid van het materiaal voor de eigen ondersteuningsvraagstukken. 

Tijdens een tweede moment in maart volgt een terugkoppeling en een verdieping op de vragen van dag 1.
 

Doelgroep

Professionele jeugdwerkers en ondersteuners van vrijwilligers in het jeugdwerk.

Lesgever

Joris Piot is praktijklector sociaal-cultureel werk aan de Hogeschool UC Leuven-Limburg campus Sociale School Heverlee.  Hij deed onderzoek naar vrijwilligers in verenigingen, verbond vervolgens theorie en praktijk doorheen diverse lezingen en jaartrajecten om tenslotte de onderzoekgegevens en voortschrijdende inzichten te bundelen in het boek 'Eat, Love, Volunteer' (verschenen bij Pelckmans Pro in 2017).

Michèle Bours studeerde als sociaal-cultureel werker aan de Sociale School Heverlee.  Momenteel is zij aan de slag als groepsbegeleidster bij Femma.  Haar roots en eerdere jobs liggen in het jeugdwerk, meer bepaald bij Chiro en de provinciale jeugddienst van Limburg.  Vanuit deze werkervaringen reflecteert zij mee over het TRS-model van Joris Piot en de dagelijkse onder-steuning van vrijwilligers.

Geert Boutsen is praktijklector sociaal-cultureel werk aan de Hogeschool UC Leuven-Limburg campus Sociale School Heverlee.  Hij heeft ruime ervaring in het jeugdwerk en -beleid.  In aanloop naar het congres #jeugdwerkwerkt engageert hij zich in de kroonraad jeugdwerk en inspireert hij van daaruit de jeugdwerkers van de toekomst rond o.a. het thema ‘de kracht van vrijwilligers’.

Kostprijs

Dinsdag 20 februari 2018, 09u30 tot 16u00:

  • 45,00 euro - inclusief lunch
  • 65,00 euro - inclusief lunch en boek 'Eat, Love, Volunteer'

Donderdag 15 maart 2018, 09u30 tot 13u00 (deelname enkel mogelijk indien ook dag 1 wordt gevolgd):

  • 25,00 euro.

Analytisch nummer: 2407133000.

Praktische info

Vormingsdag: dinsdag 20 februari 2018, 09u30 tot 16u00.
Plaats: Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus SSH, Groenweg 151 te 3001 Leuven.

Vormingsdag: donderdag 15 maart 2018, 09u30 tot 13u00 (deelname aan deze dag is enkel mogelijk, indien ook de vormingsdag dd. dinsdag 20 februari 2018 wordt gevolgd).
Plaats: OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven

Voor vragen, contacteer ons via pv-ssh@ucll.belink sends e-mail).

Annuleringsvoorwaarden bij inschrijving in navorming

Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.

Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt u kenbaar de Algemene voorwaarden van UCLL hogeschool gelezen te hebben en te aanvaarden (https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden). Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.

INSCHRIJVINGSFORMULIERFLYER