Overslaan en naar de inhoud gaan

Na het voorbereidingsjaar kan je verder studeren in het hoger onderwijs.

Het Nederlandstalig hoger onderwijs bestaat uit graduaten, bachelors en masters. Op elk niveau kan je een diploma behalen. Tijdens het voorbereidingsjaar bereiden we je voor op het graduaat, een bachelor of master.

Studeer je via VDAB dan kan je in een van de domeinen verder studeren met financiële steun van VDAB.

Het voorbereidingsjaar bestaat uit verschillende vakken. Als je slaagt voor een vak, dan krijg je een officieel bewijs: deelcertificaat en creditbewijs. Sommige vakken moet je daarom niet meer opnieuw doen als je verder studeert in het hoger onderwijs.

Heb je al een diploma in een van de domeinen, of heb je er al gewerkt, en is je niveau NT2 minimum B1+, dan kunnen wij ook een (taal)stage op maat zoeken in semester 2.