Overslaan en naar de inhoud gaan

RECENTE RULINGS: wat te onthouden voor de toekomst ? namiddagsessie

Erkenningsnummer BIBF: 99766 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

 

De hervormingswet van 24 december 2002 vormde de basis voor het ontstaan van een algemene fiscale rulingpraktijk.

Een ruling (voorafgaande beslissing) leidt ertoe dat een belastingplichtige - een natuurlijke persoon of een rechtspersoon - zekerheid kan vragen over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie.

Tijdens dit seminarie zal de heer Steven Vanden Berghe, voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingcommissie), de meest recente standpunten en zienswijzen uiteenzetten. Daarbij zal ook worden ingegaan op de wijze waarop de rulingcommissie deze dossiers benadert.

Actuele onderwerpen komen aan bod, alsook onderwerpen op uw verzoek. Je hebt tevens de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens de uiteenzetting.

SPREKER

Steven Vanden Berghe, voorzitter Dienst Voorafgaande Beslissingen (FOD Financiën).

DATUM

Dinsdag 21 april 2020 van 14.00 tot 17.00 u.

PRIJS

  • Externen: 90 euro
  • Alumni: 85 euro
  • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze.

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van €100. UC Leuven is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O103479 (met na de punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak op de steun meer maken.

Opgelet! Vanaf 2020 zal je door de nieuwe werking van onze boekhouding de factuur pas achteraf ontvangen. Na inschrijving krijg je een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat je een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan je bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. Je hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

Je kan via het online inschrijvingsformulier inschrijven.