Overslaan en naar de inhoud gaan

PRACTICUM VENNOOTSCHAPSRECHT –TIPS & TRICKS - ontbijtsessie

Erkenningsnummer BIBF: 99765 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 2 uur

 

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen is sinds 1 mei 2019 een feit. Het ‘echte’ zwaartepunt van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek ligt echter op 1 januari 2020. Op dat moment wordt immers de dwingende bepaling van de nieuwe wetgeving integraal van toepassing op de bestaande vennootschappen. Hierdoor ontstaat een hybride systeem waarbij de oude wetgeving en de bestaande statuten tot op een bepaald niveau hun werkingskracht behouden, maar ook deels door de nieuwe dwingende bepalingen worden overruled. Sprekers Bart Windey en Michiel Valkeners staan tijdens dit seminarie even stil bij de belangrijkste topics in de praktijk en behandelen vragen zoals:

 • Moet ik mijn statuten nu wijzigen?
 • Welke vennootschapsvorm kies ik?
 • Kan een vroegere CVBA van vrije beroepers een CV blijven?
 • Moet ik mijn aandeelhoudersregister aanpassen?
 • Telt een onthouding als negatieve stem?
 • Is er nu een wettelijke basis voor het gebruik van e-mail?
 • Wat zijn u de verschillende bestuursvormen in een vennootschap – moet ik mijn raad van bestuur aanpassen?
 • Hoe zit het met mijn bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Moet ik het doel van mijn vzw wijzigen om onbeperkt economische activiteiten te kunnen stellen?
 • Klopt het dat ik mijn huishoudelijk reglement van de vzw moet aanpassen?
 • Kan ik meerdere vennootschappen voor 100% bezitten?
 • Is de belangenconflictregeling nu wel of niet verstrengd?

Deze sprekers behandelen de verschillende onderwerpen vanuit hun dagelijkse praktijk en vertrekken vanuit concrete voorbeelden.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens de uiteenzetting.

SPREKERS

Bart Windey, vennoot bij Consenso advocaten, auteur vennootschapsrecht.

Michiel Valkeners, advocaat bij Consenso

DATUM

Woensdag 25 maart 2020 van 8.00 tot 10.00 u.

PRIJS

 • Externen: 70 euro
 • Alumni : 65 euro
 • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, ontbijtkoeken en drank.

Vrij van btw: art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van €100. UC Leuven is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O103479 (met na de punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak op de steun meer maken.

Opgelet! Vanaf 2020 zal je door de nieuwe werking van onze boekhouding de factuur pas achteraf ontvangen. Na inschrijving krijg je een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat je een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan je bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. Je hebt recht op een attest van 2u permanente vorming.

INSCHRIJVEN

Je kan via het online inschrijvingsformulier inschrijven.