Overslaan en naar de inhoud gaan

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN: een stand van zaken

Erkenningsnummer BIBF: 99767 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

 

Artikel 49 WIB bepaalt de voorwaarden waaraan een kost moet voldoen om te kwalificeren als een ‘fiscaal aftrekbare beroepskost’. 

De toepassing van deze - op het eerste zicht duidelijke - voorwaarden geeft in de praktijk evenwel aanleiding tot talrijke geschillen met de fiscus. De reden hiervoor is dat de fiscus artikel 49 WIB steeds vaker hanteert als een ‘antimisbruikbepaling’, om vermeende fiscale optimalisaties en misbruiken tegen te gaan. 

De fiscus heeft met name de neiging om kosten te verwerpen die verband houden met: (i) externe financiering van uitkeringen aan aandeelhouders, (ii) privaat onroerend goed in de vennootschap, (iii) aanzienlijke management- en bestuurdersvergoedingen, e.a. 

De recente rechtspraak is sterk afhankelijk van feitelijkheden. Toch is het mogelijk om uit deze rechtspraak lessen te trekken voor de praktijk. 

Tijdens dit seminarie worden o.a. volgende onderwerpen besproken:

  1. Het concept van de fiscaal aftrekbare beroepskost;
  2. Interestkosten in het kader van financieringstransacties;
  3. Kosten van onroerend goed in de vennootschap;
  4. Vergoedingen van bestuurders, met inbegrip van de bezoldigingstheorie; en,
  5. Vergoedingen van managers en managementvennootschappen.

Per onderwerp worden de fiscale risico’s van de besproken structuur of werkwijze toegelicht en gekaderd in het licht van recente rechtspraak. Vervolgens worden concrete maatregelen aangereikt die een belastingplichtige preventief kan nemen om de aftrekbaarheid van zijn kosten te handhaven. 

SPREKERS

Tim Vandeweyer, fiscaal advocaat PAQT, lector UCLL.

DATUM

Woensdag 29 april 2020 van 18.30 tot 21.30 u.

PRIJS

  • Externen: 90 euro
  • Alumni: 85 euro
  • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze.

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van €100. UC Leuven is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O103479 (met na de punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

De subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak op de steun meer maken.

Opgelet! Vanaf 2020 zal je door de nieuwe werking van onze boekhouding de factuur pas achteraf ontvangen. Na inschrijving krijg je een uitgebreide automatische bevestigingsmail, zodat je een correcte berekening van het bedrag kan maken. In het inschrijfformulier kan je bovendien een extra administratief e-mailadres toevoegen, zodat alle inschrijvingen van hetzelfde bedrijf bij één persoon terecht komen en die een overzicht heeft.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. Je hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

Je kan via het online inschrijvingsformulier inschrijven.