Overslaan en naar de inhoud gaan

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN: EEN STAND VAN ZAKEN – NAMIDDAGSESSIE

Erkenningsnummer BIBF 99708 / Erkenningsnummer IAB A0014/2009 – attest 3 uur

 

Artikel 49 WIB bepaalt de voorwaarden waaraan een kost moet voldoen om te kwalificeren als een ‘fiscaal aftrekbare beroepskost’. 

De toepassing van deze - op het eerste zicht duidelijke - voorwaarden geeft in de praktijk evenwel aanleiding tot talrijke geschillen met de fiscus. De reden hiervoor is dat de fiscus artikel 49 WIB steeds vaker hanteert als een ‘antimisbruikbepaling’, om vermeende fiscale optimalisaties en misbruiken tegen te gaan. 

De fiscus heeft met name de neiging om kosten te verwerpen die verband houden met: (i) externe financiering van uitkeringen aan aandeelhouders, (ii) privaat onroerend goed in de vennootschap, (iii) aanzienlijke management- en bestuurdersvergoedingen, e.a. 

De recente rechtspraak is sterk afhankelijk van feitelijkheden. Toch is het mogelijk om uit deze rechtspraak lessen te trekken voor de praktijk. 

Tijdens dit seminarie worden o.a. volgende onderwerpen besproken:

  1. Het concept van de fiscaal aftrekbare beroepskost;
  2. Interestkosten in het kader van financieringstransacties;
  3. Kosten van onroerend goed in de vennootschap;
  4. Vergoedingen van bestuurders, met inbegrip van de bezoldigingstheorie;
  5. Vergoedingen van managers en managementvennootschappen.

Per onderwerp worden de fiscale risico’s van de besproken structuur of werkwijze toegelicht en gekaderd in het licht van recente rechtspraak. Vervolgens worden concrete maatregelen aangereikt die een belastingplichtige preventief kan nemen om de aftrekbaarheid van zijn kosten te handhaven. 

SPREKERS

Tim Vandeweyer, fiscaal advocaat PAQT – lector UCLL

DATUM

Donderdag 19 maart 2020 van 14.00 tot 17.00 u.

PRIJS

  • Externen: 90 euro
  • Alumni: 85 euro
  • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze.

Vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van €100. UC Limburg is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O100443 (met na de punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

De portefeuille dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak meer maken op de steun.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, Blok S ('Management'), 3590 Diepenbeek

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. Je hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

Je kan via het online inschrijvingsformulier inschrijven.