Overslaan en naar de inhoud gaan

PRACTICUM VENNOOTSCHAPSRECHT

Erkenningsnummer BIBF 99741 / Erkenningsnummer IAB A0014/2009 – attest 3 uur

 

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen is sinds 1 mei 2019 een feit. Het ‘echte’ zwaartepunt van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek ligt echter op 1 januari 2020. Op dat moment wordt immers de dwingende bepaling van de nieuwe wetgeving integraal van toepassing op de bestaande vennootschappen. Hierdoor ontstaat een hybride systeem waarbij de oude wetgeving en de bestaande statuten tot op een bepaald niveau hun werkingskracht behouden maar ook deels door de nieuwe dwingende bepalingen worden overruled. Sprekers Bart Windey en Michiel Valkeners staan tijdens dit seminarie even stil bij de belangrijkste topics in de praktijk en behandelen vragen zoals:

 • Moet ik mijn statuten nu wijzigen?
 • Welke vennootschapsvorm kies ik?
 • Kan een vroegere CVBA van vrije beroepers een CV blijven?
 • Moet ik mijn aandeelhoudersregister aanpassen?
 • Telt een onthouding als negatieve stem?
 • Is er nu een wettelijke basis voor het gebruik van e-mail?
 • Wat zijn u de verschillende bestuursvormen in een vennootschap – moet ik mijn raad van bestuur aanpassen?
 • Hoe zit het met mijn bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Moet ik het doel van mijn vzw wijzigen om onbeperkt economische activiteiten te kunnen stellen?
 • Klopt het dat ik mijn huishoudelijk reglement van de vzw moet aanpassen?
 • Kan ik meerdere vennootschappen voor 100% bezitten?
 • Is de belangenconflictregeling nu wel of niet verstrengd?

Sprekers behandelen de verschillende onderwerpen vanuit hun dagelijkse praktijk en vertrekken vanuit concrete voorbeelden.

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens de uiteenzetting.

SPREKERS

Bart Windey, vennoot bij Consenso advocaten, auteur vennootschapsrecht

Michiel Valkeners, advocaat bij Consenso Minder

DATUM

Donderdag 30 april 2020 van 18.00 - 21.00 u.

PRIJS

 • Externen: 90 euro
 • Alumni : 85 euro
 • Vanaf 10 deelnemers van eenzelfde bedrijf wordt een korting van 10% toegestaan op de totaalprijs van de factuur

Inclusief syllabus, broodjesbuffet bij aanvang en versnaperingen tijdens de pauze

Vrij van btw: art. 44§2-4° WBTW

KMO-PORTEFEUILLE (vanaf €100)

Ontvang subsidie van de Vlaamse Overheid door beroep te doen op de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor KMO's vanaf een factuur van €100. UC Limburg is een erkende opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer DV.O100443 (met na de punt de hoofdletter O). Voor een nuttige handleiding voor de aanvraag, kijk op www.kmo-portefeuille.be.

De portefeuille dient ten laatste 14 dagen NA aanvang van de opleiding aangevraagd te zijn, anders kan je geen aanspraak meer maken op de steun.

LOCATIE

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, Blok S ('Management'), 3590 Diepenbeek

ATTESTERING

De seminaries van de Fiscale Club worden erkend door het BIBF, IAB & IBR. Je hebt recht op een attest van 3 uur permanente vorming.

INSCHRIJVEN

Je kan via het online inschrijvingsformulier inschrijven.