Overslaan en naar de inhoud gaan

De opleiding richt zich tot diegenen die via een interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk of als consultant werkgevers en werknemers willen adviseren en ondersteunen bij de uitbouw en implementatie van een preventiebeleid psychosociale aspecten.

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient de kandidaat-cursist een diploma van een academische bachelor behaald te hebben.

Om toegang te krijgen tot de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten in een interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk worden in de Codex art. II.3-30.-§1., 5 volgende vereisten vastgelegd:

• Houder van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat en een eerste specialisatie in de domeinen van arbeid en organisatie.

• Houder van een getuigschrift multidisciplinaire basisvorming en de specialisatiemodule psychosociale aspecten.

• 5 jaar nuttige praktische ervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk.

De ervaring kan verworven worden onder de verantwoordelijkheid van een preventieadviseur psychosociale aspecten.