Overslaan en naar de inhoud gaan

FEB 2022 Aanvullende specialisatiemodule voor preventieadviseur niveau 2
Navorming

U bent hier

UC Leuven-Limburg organiseert de specialisatiemodule niveau 2, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4..


De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 2.

De specialisatiemodule niveau 2 bestaat uit 94 lesuren .


Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving. Deze opleiding verloop in samenwerking met Prebes.


Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen. Preventieadviseurs belast met de leiding in een B-bedrijf of overige preventieadviseurs in een A-bedrijf moeten volgens het KB van 27/03/1998 een getuigschrift niveau 2 behaald hebben. In de opleiding hanteren we interactieve werkvormen met veel oefeningen, bedrijfsbezoeken en projectwerk rond risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).


Om u, de cursist, optimaal te begeleiden en te coachen werken we in kleine groepen van maximum 30 cursisten en hanteren we interactieve werkvormen met veel oefeningen, bedrijfsbezoeken ( Ineos,) en een projectwerk rond RIE .

"Deze opleiding beantwoordt volledig aan de gepubliceerde inhoud en kan gezien worden als best in class. Naast het eindwerk zijn de 3 groepswerken een niet te onderschatten maar leerrijke uitdaging. "

Jan Van den Bergh, Infrabel


Docenten
De docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.