Overslaan en naar de inhoud gaan

Onroerende voorheffing in Vlaanderen: een beleidsinstrument? Stand van zaken

Erkenningsnummer BIBF 76654 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

Wij bespreken grondig alle relevante bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, meer bepaald deze met betrekking tot:

 • de berekeningsgrondslag (grondige wijziging )
 • de verminderingen (o.m. voor kinderen ten laste en improductiviteit)
 • de vrijstellingen (waar o.m. de relatie met de energierenovatie investeringen alsmede de vrijstelling wegens gebrek aan winstoogmerk aan bod komt en de vrijstelling voor materiaal en outillage)
 • de kwijtschelding
 • de procedureregels (vestiging, bezwaar en invordering)

Ook de invloed van het kadastraal inkomen op de OV komt uitgebreid aan bod, alsmede relatie tussen de onroerende voorheffing en de zakelijke rechten. Tevens bespreken we alle recente standpunten en rulings van Vlabel inzake OV.

Inhoud seminarie:

Volgende items komen onder meer aan bod

 • Wie is de OV verschuldigd?
 • Onverdeeldheid en onroerende voorheffing
 • Op welke goederen?
 • Wat zijn de vrijstellingen?
 • Welke verminderingen zijn er anno 2017?
 • Vermindering OV voor de huurder
 • Nieuwe berekeningsmethode OV vanaf 2017
 • De vrijstelling voor energie renovatie investeringen: stand van zaken
 • Verband onroerende voorheffing en kadastrale inkomens, onder meer bij wijziging kadastraal inkomen
 • Leidt leegstand steeds tot vrijstelling van OV? Is er een onderscheid tussen private en beroepsmatig gebruikte gebouwen? Wanneer is er sprake van improductiviteit?
 • Regels OV inzake investeringen in materiaal en outillage
 • De vrijstelling wegens gebrek aan winstoogmerk: stand van zaken in weinig eensgezinde rechtspraak (onder meer inzake rusthuizen). Wat is een weldadigheidsinstelling
 • Overzicht van de relevante procedureregels inzake vestiging en bezwaar

Praktisch

 • Datum: Woensdag 6 december 2017 van 19u00 – 22u00
 • Vanaf 18u30 : registratie en ontvangst van de deelnemers.
 • Spreker: Guy Poppe is advocaat gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds 1994. Hij is auteur voor diverse vaktijdschriften.
 • Prijs: vrij van BTW: Art 44§2-4° (onderwijs)
 • Externen: €85,00
 • Alumni: €80,00

          Een syllabus, een broodjes- en koffiebuffet bij ontvangst en tijdens de pauze is inbegrepen.

 • LocatieCampus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee