Overslaan en naar de inhoud gaan

Waardering ondernemingen bij verkoop

Erkenningsnummer BIBF 81510 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

U overweegt om ooit uw onderneming over te laten aan een geïnteresseerde koper? Uiteindelijk zal u tot een prijsvergelijk dienen te komen met de koper en dit hangt in grote mate af van de waardering van uw onderneming. De waarde van de onderneming op haar beurt is een relatief begrip en hoewel in essentie de verdiscontering van de door de onderneming te behalen kasstromen in de toekomst, tevens dikwijls gestoeld op het recente verleden en de situatie die zich voordoet op het moment van de verkoop.

 U kan dus niet vroeg genoeg met de voorbereiding beginnen!

In dit seminarie zullen we ons focussen op de waardering van ondernemingen (bij de verkoop ervan), maar we gaan in een tweede deel ook na hoe men proactief aan een zo hoog mogelijke waardering kan werken doorheen de cyclus van het verkoopproces. Met andere woorden, een zo hoog mogelijke prijs, begint met een goede voorbereiding gezien de waardering gevoelig is voor de staat waarin de onderneming zich bevindt.

inhoud

De volgende thema’s zullen besproken worden:

1   Waarderingstechnieken

  • De vuistregels
  • Detailanalyse van de 3 basisbenaderingen (vermogensgerichte, inkomstensgerichte en marktgerichte benadering): theorie en praktijk- voorbeelden

2   De verkoopscyclus en waarderingsgevoelige zaken:

  • Voorafgaand aan de voorbereiding, het “op orde zetten” van de onderneming   en de vendor due diligence
  • De onderhandeling: over waarde en prijs
  • Structurering en closing

extra info

Datum: woensdag 14 maart 2018  van 19u tot 22 uur

Spreker: Andy Neuteleers  advocaat en partner  T/A economics.

Prijs: 85 euro (alumni 80 euro) - vrij van BTW: art. 44§2-4° (onderwijs)