Overslaan en naar de inhoud gaan

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: evolutie of (zachte) revolutie?

Erkenningsnummer BIBF 81518 / Erkenningsnummer IAB  A0013/2009 – attest 3 uur

Op 20 juli keurde de federale minsterraad het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens tot invoering van een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goed.

inhoud

Het nieuwe wetboek beoogt een grondige hervorming van het vennootschapsrecht met verstrekkende gevolgen voor de praktijk, waarbij o.a.de afschaffing van het kapitaal, de introductie van balans- en liquiditeitstesten, de omvorming van de BVBA naar een “flex BV” en de onbeperkte ondernemingsactiviteiten voor VZW’s in het oog springen.

Het seminarie beoogt een eerste algemeen overzicht (een “sneak preview”) te geven van de toekomstige wijzigingen aan het vennootschaps- en verenigingsrecht en de gevolgen hiervan voor de praktijk. Hierbij zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de rol van de cijferberoepen voor wie ook in het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht een belangrijke rol is weggelegd.

Extra info

Datum: woensdag 23 mei 2018 van 19u tot 22 uur

Spreker: Robbie Tas ,advocaat, vennoot  Intui
Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en actief lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Hij werkt hierdoor mee aan de hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht.

Prijs: 85 euro (alumni 80 euro) - vrij van BTW: art. 44§2-4° (onderwijs)